Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-02-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 10/02/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con mở lòng mình ra đón nhận ngày mới. Con muốn tạ ơn về điều gì? Con nhận thức cơ thể và hơi thở của bản thân. Con sẵn sàng để bắt đầu lời nguyện buổi sáng. Chúa Giêsu ở cùng con, con rèn luyện đức tin để được thêm vững mạnh. Con có kiên trì khi Chúa dường như không lắng nghe con? Con giữ cho mình không bị nản lòng trước sự im lặng của Chúa. Ngài biết rằng con có khả năng tin tưởng. “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” (Mc 7,24-30). Con cầu xin Chúa cho được ơn tin tưởng trong mọi hoàn cảnh. Xin ban ơn ấy cho con và cho nhiều người nữ sống đời thánh hiến đang cần đến. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Open your heart to this new day. What would you like to be thankful for? Become aware of your body and your breathing. Get ready to begin your morning prayer. Jesus is with you, exercising your faith to be stronger. Do you persevere when he seems not to hear you? Do not be discouraged before the silence of God. He knows that you are capable of trust. “From what you have said, go away; the devil has come out of your daughter” (Mk 7:24-30). Ask the Lord for the grace to believe despite appearances. Ask for it for yourself, and for so many consecrated women who need it. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm gác mọi công việc để được nghỉ ngơi bồi sức trong Chúa, Đấng “là nơi nương tựa, là suối nguồn của sự thanh thản và bình an của chúng ta. Đó là đá tảng của sự cứu rỗi, để chúng ta có thể bám vào mà chắc chắn không bị ngã” (ĐTC Phanxicô). Thông điệp này để lại trong con điều gì? Con có tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa khi gặp khó khăn hay con chỉ dựa vào sức mạnh của con người? Tin là làm điều có thể, để Ngài làm điều không thể. Con thân thưa cùng Chúa và xin Ngài giúp con trở lại ngày sống với lòng tin tưởng mạnh mẽ vào Chúa. Con cũng xin hiệp ý cầu nguyện cho ý chỉ trong tháng này.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Stop the flow of the day to regain strength in God, who “is our refuge, the source of our serenity and our peace. It is the rock of our salvation, to which we can cling with the certainty of not falling.” (Pope Francis). What resonates with you? Do you turn to the Lord for help in difficulties or do you rely on human security? To believe is to do the possible, to let Him do the impossible. Speak about this with the Lord and continue on your day with confidence. Pray for the intention of the month.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con hít thở sâu và nhắm mắt lại. Con nhìn về ngày sống vừa qua, hầu nhận ra và biết ơn vì những ân huệ đặc biệt mà con đã lãnh nhận. Con tìm kiếm trong lòng những cảm giác sợ hãi, ngờ vực và tức giận bao trùm mình hôm nay. Con tự hỏi liệu chúng có thống trị trong con chăng? Chúng đã đánh thức những thái độ nào trong con? Chúng đã để lại cho con thông điệp gì? Có người phụ nữ nào có sự can đảm trong đức tin, người mà con muốn trân trọng và cầu nguyện không? Lạy Cha, xin dạy con biết quý trọng những chứng từ của rất nhiều phụ nữ thánh hiến giúp con củng cố đức tin. Con xin dâng lên Cha tất cả những gì con đã trải qua, xin Cha tiếp thêm niềm tin trong con, đặc biệt là trong những giai đoạn thử thách. Con viết xuống một giải pháp cho ngày mai. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Take a deep breath and close your eyes. Look at the day, acknowledge the special graces received and give thanks for them. Search your heart for those feelings of fear, mistrust, and anger that enveloped you today. Find out if they came to dominate you. What attitudes did they awaken in you? What message did they leave you? Is there a woman of courage in her faith whom you want to appreciate and pray for? Valuing the testimony of so many consecrated women strengthens you in your faith. Offer what you have experienced and ask God to increase your confidence, especially in times of trial. Write down a resolution for tomorrow. Hail Mary….

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao