Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-04-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 10/04/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, con dâng lời tạ ơn Người vì đã can đảm tiến vào Giêrusalem, dẫu Người biết rõ những bắt bớ đang đợi chờ phía trước. “Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa!”. (Lc 19,38) Trong Bí Tích Thánh Thể, để tưởng nhớ việc Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Giê-ru-sa-lem, xin Chúa làm mới lại trong con lời hứa trở nên người Ki-tô hữu nhân danh Chúa mà làm chứng cho chân lý và điều thiện hảo. Con xin dâng những việc con làm hôm nay để cầu nguyện cho các nhân viên y tế theo ý ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

On this Palm Sunday, I thank Jesus for the courage to enter Jerusalem, knowing that there he would meet those who were to persecute him. “Blessed is he who comes in the name of the Lord” (Lk 19:38). In the Eucharist, remembering Jesus’ triumphant entry into Jerusalem, I will renew my commitment to be the one who comes in the name of the Lord, bearing witness to goodness and truth. I offer the works of this day for healthcare professionals, so that their work is supported and recognized. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Chúa Giê-su chấp nhận chịu treo trên thập giá để chung chia đau khổ với chúng ta. Ngài trải qua mọi kinh nghiệm tồi tệ nhất của chúng ta: chịu mất mát, bị chối bỏ, phản bội và cả bị Chúa Cha bỏ rơi. Qua những nỗi đau khốn cùng nhất của loài người mà nhục thể Ngài phải chịu, Ngài cứu chuộc và biến đổi các đau khổ ấy. Tình yêu của Ngài chạm đến những yếu đuối mỏng giòn của con người, nơi chúng ta cảm thấy xấu hổ nhất.” (ĐTC Phanxicô, Chúa nhật Lễ Lá năm 2021). Còn con, con xấu hổ về điều gì?

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“Jesus goes up to the cross to come down to our suffering. He experiences all of our worst experiences: loss, rejection, betrayal by a friend, and even abandonment by God. He experiences our most heartbreaking contradictions in his flesh and thus redeems and transforms them. His love comes close to our weaknesses, it reaches where we are most ashamed. » (Pope Francis, Palm Sunday 2021) What am I ashamed of?

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Tối nay, con dành ít phút để cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong Chúa Nhật Lễ Lá này. Trong mọi khoảnh khắc, nơi thiên nhiên, con người và trong công việc,.. Ngài đều hiện hữu cách kín đáo và yêu thương. Con nhắm mắt và khám phá nơi Chúa đã bước vào cuộc đời con. Con nhìn lại ngày sống của mình và ngẫm lại cách mà con đã phục vụ anh chị em mình. Đã bao giờ con vui vẻ dành thời gian, tài năng, chính bản thân con hoặc những gì con có để phục vụ người khác chưa? Con trân trọng từng cơ hội được phục vụ và quyết tâm làm như vậy một lần nữa vào ngày mai. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

I take advantage of the calm of the evening to recognize the presence of God on this Palm Sunday. In every moment, in nature, in people, in work, discreetly and lovingly, there He was. I close my eyes and discover where the Lord has entered into my life. I look at my day and see how I served my brothers and sisters. When have I joyfully given my time, my talents, who I am and what I have, serving others? I appreciate the opportunity to serve, and I resolve to do so again tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao