Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-07-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 10/07/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con cảm tạ Cha vì bình minh ngày mới và con mở rộng lòng mình đón nhận lời Ngài mời gọi chúng con trở thành bạn hữu của nhau như người Samari nhân hậu: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” (Lc 10, 37). Mỗi người chúng ta có sứ mệnh yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, đó là “bí tích xức dầu”. ĐGH nhắn nhủ: “Chúng ta hãy quan tâm đến sự yếu đuối của mọi người đàn ông, mọi người phụ nữ, mọi trẻ em và mọi người già yếu, bằng sự quan tâm và chăm sóc ấy, là thái độ giống với người Samari nhân hậu”. Hôm nay, con sẽ áp dụng một thái độ quan tâm và phục vụ trong mọi thứ con làm để dâng lên cho ý chỉ cầu nguyện trong tháng này. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Give thanks for a new dawn and open your heart to the word of the Lord that invites us to become neighbors like the Good Samaritan: “Go and do the same yourself” (Lk 10:37). It is for each one a duty of love to watch over each other, it is the “sacrament of care.” “Let us take care of the fragility of every man, every woman, every child and every elderly person, with that caring and caring attitude, the close attitude of the Good Samaritan” (Pope Francis). Today, adopt an attitude of care and service in everything you do and offer it for the monthly prayer intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm dừng mạch sống trong ngày để nghỉ ngơi và điều chỉnh lại trái tim mình với trái tim của Chúa Kitô và của người Samari nhân hậu. Con nhìn lại cách mà con đang sống mục đích quan tâm cho những người chia sẻ ngày sống với con. Như lời đề nghị của ĐTC: ‘hãy hiện diện với những người cần sự giúp đỡ’ và đặc biệt trong tháng này, là trở thành một mối dây liên kết trong gia đình. “Quan tâm chăm sóc người già nói lên chất lượng của một nền văn minh con người” (ĐGH Phanxicô). Làm thế nào để con có thể lớn lên trong sự sẵn sàng phục vụ anh chị em mình? Con làm mới lại mục đích của ngày hôm nay.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Stop the flow of your day for a few minutes to take a break and adjust your heart with that of Christ, the Good Samaritan. Review how you are living the purpose of caring for those who share the day with you. The proposal, as Pope Francis tells us, is “to be present to those who need help” and this month especially to be a bond in families. “Care for the elderly speaks of the quality of a civilization” (Pope Francis). How can you grow in availability at the service of your brothers and sisters? Renew your purpose today.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Khi ngày dần tàn, con sẵn sàng cho việc thu hoạch những gì mình gieo hôm nay. Hít thở và tránh xa các hoạt động của ngày sống. Con nhận biết những cảm xúc và ý tưởng đang ở trong con lúc này. Lạy Cha, con cảm tạ Ngài vì những ơn lành con nhận lãnh hôm nay. Con cảm nhận về bí tích xức dầu và hành động của người Samari như thế nào? Con có thấy thờ ơ hay khinh dễ trước sự mong manh hay đau đớn của anh chị em con không? Con cầu xin sự tha thứ vì tình yêu mà con đã không thể trao đi cho tha nhân và tìm kiếm một giải pháp để phát triển chúng kể từ ngày mai.

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

As evening falls, get ready to reap today’s sowing. Breathe and gain some distance from activities. Acknowledge the feelings and ideas that inhabit you at this moment. Appreciate the graces received today. How have you experienced the sacrament of care and the actions of the Good Samaritan? Have you felt indifference or contempt for the fragility or pain of your sisters and brothers? Ask for forgiveness for the love that you have not been able to give to others and make a resolution to grow in this starting tomorrow.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao