Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-09-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 10/09/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày mới cùng Cha với tâm tình cảm tạ hồng ân Ngài ban tặng. Lời Cha nhắn nhủ rằng: “xem quả thì biết cây” (Lc 6, 43-49). Một trái tim cắm rễ nơi Chúa sẽ cho hoa quả của sự tốt lành, chỉ sinh ra và no tràn nhựa sống. Ngày hôm nay con được mời gọi trở nên cây sinh hoa kết quả cho tha nhân. Hoa quả trong tình yêu cần những quyết định nào từ lòng can đảm của con? Nghĩa cử nào đem đến bình an trong con? Con xin dâng trong bàn tay nhân từ của Chúa, Ngài không lên án bất kỳ ai nhưng luôn mong chờ sự hoán cải nơi chúng con. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Begin this day in thanksgiving. The Word reminds you that “every tree is known by its fruit” (Lk 6: 43-49). A heart rooted in God can only produce good fruit, it only produces life and fullness. Today you are invited to be a tree fruitful to others. What courageous decisions can you make to be fruitful in love? What gestures would fill your heart? Offer yourself and ask the Lord to embody his compassion that does not condemn anyone, but always awaits our conversion. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Hít vào một hơi thật sâu, lắng nghe tiếng tim mình. ĐGH Phanxicô nhắc nhở: “hoa trái của sự hiệp thông sâu sắc với Chúa Giêsu rất tốt đẹp: Cả thân thể chúng ta như được chuyển hóa bởi ân sủng của Thánh Linh: Linh hồn, trí tuệ, ý chí, tình cảm và ngay cả thể xác…Chúng ta lãnh nhận một hình hài mới, sự sống của Chúa Giêsu trở thành của chúng ta: ta có thể nghĩ như Ngài, hành động như Ngài, nhìn thế giới và sự việc với đôi mắt của Ngài.” Lạy Chúa nhân từ của con, điều gì trong con là hoa trái từ sự hiện hữu của Ngài trong đời sống? Con nên thay đổi những gì để có thể cho đi nhiều hơn? Và xin Chúa ban phước lành cho ý cầu nguyện tháng này của Đức Giáo Hoàng.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a breath and connect with your heart. Pope Francis reminds us that “the fruits of this deep union with Jesus are wonderful: Our whole person is transformed by the grace of the Spirit: Soul, intelligence, will, affections, and also the body… We receive a new form of being, the life of Christ becomes ours: We can think like Him, act like Him, see the world and things with the eyes of Jesus”. What do you perceive in yourself as the fruit of God’s presence? What do you have to change to give more? And please pray for the Pope’s intention of this month.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Lạy Chúa, con đã bước qua hết ngày sống này với đôi mắt của Ngài, cảm tạ Ngài vì mọi ơn lành Ngài đã thương ban cho. Những ý nghĩ, lời nói và việc làm mà con gieo trồng trên cánh đồng ngày sống của con: Chúng là lúa miến hay là rơm rạ? Gia đình, công việc và mọi sự. Con đã thu hoạch được những gì? Chúng có là bình an, là niềm vui, là sự hòa hợp, sự quan tâm lo lắng cho anh chị em con? Xin cho những hạt con gieo trồng đều là của tốt và mùa màng của con được bội thu. Lạy Chúa con, xin cho con biết ngày mai lại là một ngày mới để con đến gần với những ai đang lạc lõng đơn côi. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Go over this day with the eyes of God acknowledging in itall the blessings you recieved and thank Him for them. Bring your thoughts, words and actions sown into the field of your day: Were they wheat or chaff? How was your family, your work, and all in between. What fruits did you reap? Were they peace, joy, collaboration, and caring for your brother or sister? Ask for forgiveness if you did not cultivate the finest grain, or allow the best harvest. Tomorrow is a new day to be close to anyone who needs it. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao