Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-11-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

⏰NGÀY 10/11/2022⏰
🌹🌹CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con xin dang rộng đôi bàn tay nhỏ bé này đến với Cha, và cảm tạ Ngài vì một ngày mới đến. Với mỗi khởi đầu mới, trái tim con như được đổi mới với niềm hy vọng. “Vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17, 20-25). ĐTC Phanxicô nhắc nhở rằng “Triều Đại Thiên Chúa giống như hạt giống nhỏ được gieo trồng và lớn lên theo thời gian. Chính Chúa Cha đã làm cho nó lớn dần lên, nhưng không thu hút sự chú ý.” Những gì lớn lên cần được bảo vệ, chăm sóc và tưới nước. Con đã chăm sóc và bảo vệ những kho tàng trong con như thế nào? Hay con đã bảo vệ hạt giống ấy lớn lên nơi tha nhân ra sao? Con xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho các trẻ em đang đau khổ. Lạy Cha chúng con…

🌹🌹WITH JESUS IN THE MORNING

I open my hands out to the Lord, and give thanks for a new day. With each new beginning, the heart is renewed with hope. “For behold, the kingdom of God is among you” (Lk 17: 20-25). Pope Francis says “The kingdom of God is like a small seed that is sown and grows by itself over time. It is God who makes it grow, but without attracting attention.” What grows must be protected, taken care of, and watered. How do I care for and protect this treasure in me? How do I protect the seed that grows in others? I offer my day for the children who are suffering. Our Father.

💐💐CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con xin dừng lại đôi chút để bước vào nội tâm của chính mình. Trong ngày hôm nay con đã mang tình yêu thương đến nơi nào? Cảm xúc nào đang sống ở nơi con? “Triều Đại Thiên Chúa được lớn mạnh trong niềm hy vọng.” (ĐTC Phanxicô). Niềm hy vọng có nguồn gốc từ chính sự sống của Thiên Chúa, Ngài sai con đi gieo rắc hạt giống trong trái tim của chính con và chăm sóc hạt giống ấy nơi trái tim của tha nhân. Con nghĩ về một hành động cụ thể mà con có thể làm để đem niềm hy vọng ấy đến với những trái tim mỏng manh nhất, đặc biệt là các trẻ em đang gặp đau khổ. Đâu là những cử chỉ, hành động mà con muốn làm với họ? Con tiếp tục cuộc hành trình này cùng Chúa Giêsu.

💐💐WITH JESUS DURING THE DAY

I stop my activities to look inside myself. Where is my heart today? What feelings inhabit me? “The kingdom of God is made strong in hope” (Pope Francis). Hope has its source in the God of life, and it is He who sends us to sow this seed in our hearts and take care of it in the hearts of others. I think of a concrete action I can do to bring hope to the most fragile hearts, especially children who are suffering. What gesture do I want to make for them? Continue your journey with Jesus.

— ∞ + ∞ —

🌸🌸CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng đọng tâm hồn, hít thở sâu và suy ngẫm về điều làm con vui trong ngày hôm nay. Con cảm tạ Chúa vì những người đã mang đến niềm vui ấy. Con nhìn thoáng qua những người đã đến và rời đi trong ngày sống này. Có ai gặp đau khổ hay không? Liệu con có làm gì để đến gần với họ hơn chưa? Chúa đoái nhìn đến hoàn cảnh của họ như thế nào, còn con nhìn họ ra sao? Xin Chúa tha thứ nếu con đã lãng tránh gặp họ từ nơi họ hiện diện, và quyết tâm kết nối với những ai đang gặp đau khổ xung quanh con, đặc biệt các trẻ em dễ tổn thương. Kính mừng Maria…

🌸🌸WITH JESUS IN THE NIGHT

Clear your mind. Take a deep breath, and think about what has given you true joy today. Give thanks to God for anyone who may have helped bring about that joy. Glimpse back to the people who moved in and out of your day. Are there any who may be suffering lately? Could you work to get closer to them? How does God look at their situation, and how do you look at it? Ask for forgiveness if you have avoided meeting them where they are, and make a point to engage with those around you who are hurting, especially vulnerable children. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tựCÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Thức dậy và bắt đầu ngày mới của mình, …⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 02/11/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay, ngày mà …