Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-01-2022

 

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 11/01/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con cảm tạ Cha vì ngày mới này và con chuẩn bị tâm hồn để lắng nghe điều Cha muốn nói với con: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” (Mc 1,27). Chúa Giêsu muốn giải thoát con khỏi mọi ồn ào nội tâm, khỏi mọi thứ chia cắt giữa con với Người chỉ bằng chính quyền năng của Lời Chúa. Con có thể nhận ra được những điều mà bản thân con muốn thoát khỏi không? Con thân thưa cùng với Chúa và dâng mọi sự trong vòng tay yêu thương của Ngài. Con dâng ngày sống để cầu nguyện cho những ai bị phân biệt đối xử vì tôn giáo của họ. Lạy cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Appreciate this new day and prepare yourself to listen what God wants to tell you: “What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits and they obey him” (Mk 1:27). With just the power of his words, Jesus wants to liberate you from all interior noise, from everything that separates you from him. Can you identify the things you want to be free from? Discuss this with the Lord and leave everything in his loving hands. Offer up your day by praying for people discriminated against for their religion. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con nghỉ ngơi đôi chút để lắng nghe thông điệp của ĐTC Phanxicô: “Tin Mừng là lời của sự sống, không áp chế con người, trái lại còn giải phóng những ai đang làm nô lệ cho vô số những ác thần của thế giới này: hư danh phù phiếm, phụ thuộc vào tiền bạc, lòng kiêu ngạo, nhục dục … Tin Mừng làm biến đổi tâm hồn, thay đổi cuộc sống, biến những mong muốn xấu xa thành những điều tốt lành. Tin Mừng có khả năng thay đổi con người.” Lạy Chúa, con được đánh động điều gì qua thông điệp này? Con muốn được giải thoát khỏi điều gì? Trong đức tin, con tiếp tục ngày sống và cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a break to listen to Pope Francis’ message in your heart: “The Gospel is the word of life: it does not oppress people… it liberates those who are slaves to various spiritual diseases of this world: vanity, attachment to money, pride, sensual pleasures… ther Gospel changes hearts, changes lives, transforms desire for the harmful in exchange for the good. The Gospel is capable of changing people.” What echoes with you from this statement? From what do you want to be liberated? Ask for it with faith and continue on with your day praying for the monthly intention.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con đón nhận ngày sống dần khép lại. Con lắng đọng những ồn ào trong ngày và bắt đầu hoàn thành công việc hàng ngày của mình. Con dành một chút thời gian để nhìn lại những gì con đã trải qua. Chúa đã hiện diện cùng con trong nhiều thời điểm. Con nhận ra Người ở nơi đâu? Qua những ai, qua cuộc gặp gỡ và khoảnh khắc nào? Con đáp lại như thế nào trước những yêu cầu hay sự can thiệp từ người khác? Vui mừng hân hoan và chào đón mọi người là một cách để gieo trồng tình huynh đệ, ngay cả trong những phút giây không mong đợi. Ngày hôm nay, con đã không đối xử tử tế với ai? Con đã khiến ai cảm thấy như không được chào đón? Lạy Chúa, xin giúp con lại bắt đầu và sửa đổi việc này vào ngày mai. Kính mừng Maria …

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Welcome the end of the day. Quiet down the noise of your day and begin finishing your daily tasks. Take a moment to look back at what you experienced. The Lord made Himself present to you in various moments. Where do you recognize him? In what people, moments, and encounters? How do you respond to the interruptions and requests that others present to you? Rejoicing with and welcoming others is a way of sowing fraternity, even at unexpected moments. Is there anyone that did not receive kind treatment from you today, someone who did not feel welcome into your life? Rectify this as your start over. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao