Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-02-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 11/02/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Trong ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, con xin tạ ơn Thiên Chúa vì lời cầu bầu quyền thế của Mẹ Maria. Mẹ đã tiếp tục sứ mệnh của Con Người ở giữa chúng con, trợ giúp chúng con trong những cơn đau đớn và bệnh tật cả về thể xác và linh hồn: “ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được” (Mc 7, 31-37). Con muốn chào đón sứ mệnh này như thế nào giữa anh chị em xung quanh? Đường Con Tim trong mạng lưới toàn cầu giúp chúng con chuyển hướng về thái độ vả cảm xúc của Chúa Giêsu, và bước ra ngoài đề gặp gỡ tha nhân. Con lên kế hoạch trong ngày với Mẹ Maria, và cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

On this feast of Our Lady of Lourdes, thank the Lord for the intercession of Mary. She continues the mission of the Son among us, assisting us in our pains and diseases of the body or soul: “He makes the deaf hear and the mute speak.” (Mk 7:31-37). How do you also want to welcome this mission among those around you? The Way of the Heart of our Worldwide Network helps us to tune in to the attitudes and feelings of Jesus and to go out to meet our neighbors. Plan your day with Mary and pray for the intention of the month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm dừng công việc dang dở trong giây lát để cảm nhận những gì ĐTC Phanxicô đã nói ở Lộ Đức: đó là điều cần thiết “để mang đến cho người đau khổ dầu của sự gần gũi… Đây là một thứ dầu xoa dịu quý giá mang lại sự hỗ trợ và an ủi cho những người bệnh đang đau khổ.” Điều này nói lên gì với con? Ai đang cần đến sự gần gũi của con? Mong muốn của ĐTC Phanxicô là “Mẹ Maria… luôn có thể nâng đỡ bước đi của chúng ta, Mẹ luôn có thể thì thầm trong lòng chúng ra rằng: ‘Hãy đứng dậy. Nhìn về phía trước. Hãy nhìn về phía chân trời’”. Con tiếp tục ngày sống trong sứ mệnh từ bi này và tạ ơn vì những phụ nữ thánh hiến đã xoa dịu nỗi đau của rất nhiều người.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Leave what you are doing for a moment to savor what Pope Francis said in Lourdes: it is necessary “to give the one who suffers the balm of closeness … This is a very valuable balm, which provides support and consolation to those who suffer in illness.” What does this say to you? Who needs your closeness? Pope Francis’ desire is that “Mary… can always support our steps, she can always say to our hearts: ‘Get up. Look forward. Look at the horizon.’” Continue your day in this mission of compassion and give thanks for the consecrated women who alleviate the pain of so many.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Nhìn lại ngày sống, con hết lòng cảm tạ Cha vì những ơn lành dù lớn hay nhỏ mà Ngài đã ban tặng: một cuộc đối thoại, một sự bất ngờ, một người bạn đồng hành. Con ý thức về những khoảnh khắc buồn đau trong ngày sống. Con đã biết nương tựa vào Chúa chưa? Con đã có thể nhìn thấy và gần gũi hơn với những người khác, những người đã trải qua thử thách giống như con không? Con nhớ đến một người phụ nữ phục vụ người khác với trái tim yêu thương để trân trọng vị chứng nhân tình yêu ấy. Con quyết tâm hành động với tình yêu thương đối với những người cần đến nó vào ngày mai. Kính Mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Recall the day. Be grateful for the big or small graces that God has given you: a conversation, a surprise, a company. Become aware of the sad or painful moments of the day. Did you take refuge in the Lord? Were you able to see and get closer to others who, like you, were going through the test? Bring to mind a woman who serves others with a compassionate heart, valuing her witness. Make up your mind act with love towards someone in need of it tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao