Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-03

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

NGÀY 11/03/2021

 

⛅️CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⛅️

Lạy Cha, con muốn phục vụ các anh chị em trên toàn thế giới. Xin giúp cho đôi tay con bao bọc lấy họ, và đôi chân con tiến bước đến nơi họ. Con muốn bắt đầu ngày mới bằng việc ở cạnh những người cần con, như Cha đã luôn bên cạnh con vậy. “Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và đem phân phát những gì đã lấy được” (Lc 11,21-22). Con nhìn lại những vũ khí mà con tin tưởng. Phải chăng đó là những khả năng của con, hay đơn giản đó là việc chấp nhận tình yêu và lòng thương xót của Chúa? Lạy Cha chúng con…

⛅️WITH JESUS IN THE MORNING⛅️

Lord, I want to serve my brothers and sisters in the world. Make my hands embrace them and my feet move towards them. I want to start this day by making myself close to those who need me as you are close to me. “As long as a strong and armed man guards his home, everything he owns is safe. But if a stronger one arrives, he takes away the weapons in which he trusted and distributes his goods” (Luke 11: 21-22). Review in your heart, the weapons in which you put your trust. Are they your abilities, or the simplicity of accepting God’s love and mercy? Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại một chút để dâng ngày lên Cha, và khởi động lại ngày sống của mình với sự đồng hành của Chúa. “Cũng chính vì lòng xót thương, Chúa Giêsu đã chịu khổ nạn và nhận lấy cái chết, ý thức về mầu nhiệm cao cả của tình yêu Thiên Chúa đã được thực hiện trên Thập giá” (ĐTC Phanxicô). Chúa Giêsu đã thể hiện cho con thấy niềm tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu giàu lòng thương xót của Chúa Cha. Xin Chúa cho con vững niềm tin. Mọi điều trong cuộc sống của con đều là cơ hội để cho đi và nhận lãnh tình yêu của Chúa. Con tiếp tục ngày sống của mình với ý thức về lòng thương xót của Thiên Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break in the day to dedicate it to the Lord. Relaunch your day in the company of the God of life. “In this same horizon of mercy, Jesus lived his passion and death, aware of the great mystery of God’s love that was to be fulfilled on the cross” (Pope Francis). Jesus showed us the way, the absolute trust in the merciful love of God the Father. Have confidence. Everything in your life is an opportunity to receive and accept God’s love. Continue your journey aware of the mercy of our Father.

— ∞  +  ∞ —

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI💥

Trong buổi chiều tĩnh lặng này, con nhìn lại ngày sống của mình với Chúa là Đấng đang hiện diện sâu thẳm trong lòng con. Con tạ ơn Chúa vì tất cả những ân sủng con đã lãnh nhận được. Ngày hôm nay, đã có những lúc nào con sống với tình yêu, sự cống hiến, lòng quảng đại và sự tự do? Những khoảnh khắc nào con đã sống trong sự phòng thủ, miễn cưỡng, lo sợ và nhỏ nhen? Có điều gì con cần phải điều chỉnh lại? Xin cho con luôn nhớ rằng: Sự tự do sẽ mang lại niềm vui và khiến cho con luôn mở rộng trái tim. Ở đâu có nỗi đau và vết thương, nơi đó sẽ được Chúa chữa lành và tha thứ. Xin cho con được chữa lành và hòa giải trong Bí tích Giải tội. Con xin dâng lên Chúa ngày hôm nay và tiếp tục một ngày sống mới. Kính mừng Maria…

💥WITH JESUS IN THE NIGHT💥

In the silence of the afternoon, review your day with the Lord who is deep within you. Be grateful for all the gifts received. Where in your life have you lived with love, with dedication, with generosity, or with freedom? What moments did you live on the defensive with reluctance, with fear or with pettiness? Do you think there is something to amend? Remember: The possibility of being free brings joy and widens the heart. Wherever there is a wound that is where God heals and forgives you. Give yourself the joy of allowing yourself to heal and reconcile in the Sacrament of forgiveness. Offer to the Lord your day and your renewed tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.