Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/05/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trời bình minh ló rạng. Trước mắt con là một món quà mới. Con biết ơn về ngày hôm nay. Tin Mừng nói rằng con không hề đơn độc: “nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em” (Ga 16, 5-11) Mối tương quan của con với Chúa Thánh Thần như thế nào? Người có luôn hiện diện trong mỗi ngày sống của con không? Con tạ ơn Thánh Thần vì sự hiện diện vững vàng mà thầm lặng của Người trong buổi sáng nay, và cầu xin Người thúc đẩy, dìu dắt con trong mọi suy nghĩ, lời nói cũng như hành động. Con xin dâng tất cả mọi nỗ lực hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

A new day dawns. You have before you a new gift. Give thanks for the day. Today’s Gospel reminds us that we are not alone: “If I do not go, the Defender will not come to you” (John 16: 5-11). How is your relationship with the Holy Spirit? Is the Spirit sufficiently present in your daily life? Thank the Spirit this morning for his constant silent presence and ask him to encourage and guide all your thoughts, words and actions today. Offer all your efforts today for the intention of the Pope. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tạm dừng lại để đánh giá trạng thái của tim mình. Đức Giáo Hoàng nhắc nhớ chúng con rằng: “hàng trăm triệu người vẫn đang chìm trong nghèo đói cùng cực, thiếu lương thực, nhà ở, chăm sóc y tế, trường học, điện, nước sạch và các dịch vụ vệ sinh đầy đủ, thiết yếu.” Phải chăng đây chính là thực tại quanh con mà ĐGH đã mô tả? Phản ứng của con sẽ ra sao? và hành động của con khi ngang qua qua những thực tại này? Nguyện xin Chúa ban ân điển để đôi tai và trái tim con chú ý đến tiếng than van của tha nhân đang chịn khốn khổ xung quanh con.

WITH JESUS DURING A DAY

Pause to gauge the state of your heart. Pope Francis reminds us that “hundreds of millions of people are still mired in extreme poverty and lack food, housing, medical care, schools, electricity, clean water and adequate and essential sanitation services.” Are these perhaps some of the realities that the Pope describes around you? What has been your reaction and action when you come across any of these realities today? Ask the Lord for the grace to have your ears and hearts attentive to the cry of so many men and women who suffer around you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày sống, con dừng lại đôi phút, tập trung vào nhịp thở. Hồi tưởng lại trong tâm trí về ngày sống với những việc con đã làm. Con cảm thấy biết ơn với những điều tưởng như quá đỗi bình thường: quần áo, thức ăn, mọi thứ xung quanh. Còn điều gì khác mà con đặc biệt thấy biết ơn nữa? Có điều gì không giúp ích được cho con, khiến con mất tập trung hoặc làm con lưu luyến không? Nguyện xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho con và con xin dâng Người những gì mà con có. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a break to close out the day. Focus on your breathing. Relive the day following with your imagination the things that you have had to work with. Be grateful for the means at your fingertips: clothes, food, things around the house. What else do you specifically want to be thankful for? Are there things that don’t help you, distract you, or make you attached? Ask for forgiveness and propose to share what you have. Hail Mary….

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.