Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 11/07/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con tỉnh giấc và sẵn sàng trở thành miếng bánh sẻ chia cho người khác: “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt 10,39). Mỗi ngày sống con đều có cơ hội để biến những hy sinh nho nhỏ để giúp đỡ anh em con, giúp họ phát triển, giảm bớt đi gánh nặng hay làm bừng lên ngày sống của họ. Con tìm một giải pháp cho hôm nay để xác định những gì con có thể trao ban “mà con không đòi hỏi quá nhiều để được an ủi khi con an ủi, hay được yêu khi con yêu, vì chính khi cho đi là khi nhận lại”. Con xin dâng ngày hôm nay cho ý cầu nguyện trong tháng này. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Wake up to a new day, ready to be broken bread for others. “Whoever finds his life, he will lose it; and whoever loses his life for me, he will find it” (Mt 10:39). Every day you have the opportunity to make small sacrifices that favor your brothers, help them grow, lighten their burdens or brighten their day. Make the resolution today to set your sights on what you can deliver, “that you do not seek so much to be consoled as to console, to be loved as to love, because it is in giving that we receive.” Offer up your day for this month’s prayer intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con nghỉ ngơi giữa ngày sống. Con đã để lòng mình ở đâu hôm nay? Cái gì đã thu hút sự chú ý và tình cảm của con? “Sự chú ý đó có được đặt nơi người già trong một nền văn minh không? Có chỗ giành cho những người già không? Nền văn minh này sẽ phát triển xa hơn nếu chúng ta biết cách để trân trọng trí tuệ, sự khôn ngoan của những người lớn tuổi” (ĐTC Phanxicô). Hãy nhớ lại trong lòng cuộc sống tận tụy của những người đã bước đến gia đình con, môi trường sống của con và để lại những vết tích, truyền thống và di sản. Người lớn tuổi mà con biết đã để lại trong con những gì? Con cảm ơn họ bằng một cuộc gọi, một cử chỉ âu yếm hay một lời cầu nguyện. Con tiếp tục ngày sống của mình.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a break on this day. Where have you put your heart today, what has captured your attention and your affections? “Is attention paid to the elderly in a civilization? Is there room for the old man? This civilization will go forward if it knows how to respect the wisdom, the wisdom of the elders” (Pope Francis). Bring to your heart the dedicated life of so many people who have passed through your family and your environments leaving traces, traditions, legacies. What have the elderly people whom you know left in your life? Thank them with a call, a gesture of affection, or a prayer for them. Continue your day.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con nhìn lại ngày sống và dừng lại với một trái tim biết ơn trong mỗi khoảnh khắc trao ban cho con trong hôm nay. Khoảnh khắc nào mà con nhận ra mình đã nỗ lực hết sức mình? Nhìn lại những lúc đã làm con mất thời gian nhất hôm nay: con đã cảm thấy thế nào? Hãy nhận ra liệu có những lúc con có thể sống với niềm vui và hy vọng vào những thời khắc khó khăn nhất, vác cây Thánh Giá nhỏ bé, sống vì người khác chăng? Con đưa ra một giải pháp cho ngày mai. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Look at your day and stop with a grateful heart in each moment that has been offered to you to live today. When do you recognize having given your best? Look at the moments that have cost you the most of this day: how did you feel? Recognize if you have been able to live with joy and with hope those most difficult moments, carrying the small cross, being for others. Make a resolution for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao