Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-02-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 12/02/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày sống mới bằng việc dâng lời tạ ơn Chúa. Con chăm chú lắng nghe lời Chúa như chính mình đang hiện diện tại khung cảnh của bài Tin Mừng hôm nay: ” …Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói:”Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn” (Mc 8,2). “Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta dự phần vào mọi công việc của Người, vì Người hằng ở bên chúng ta. Bởi vậy, điều đầu tiên Chúa Giê-su làm là kêu gọi các môn đệ, hay chính là mỗi người chúng ta cùng cộng tác với Người trong sứ vụ phục vụ tha nhân.”(Bước thứ 5, Đường Con Tim). Ngày sống hôm nay, con quyết tâm đáp lại lời mời gọi của Chúa và cầu nguyện theo ý chỉ hàng tháng. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Start your morning by thanking God. Listen to the Word as if you were on the scene: “Jesus called his disciples and told them: ‘I am sorry for this crowd’ …” (Mk 8:1-10). “God does not want to do anything without us, he is always with us. For this reason, the first thing that Jesus does is call others to be with him in the service of his mission” (Step 5, Way of the Heart). If you wish, pray with this Step 5 of the Way of the Heart and make a determination for this day to respond to the personal call that the Lord makes to you. Offer your day for the monthly intention.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm gác lại công việc và gặp gỡ Chúa vào giữa ngày. “Chúa Giê-su mời gọi chúng ta ở với Người và cộng tác cùng Người trong sứ mệnh phục vụ tha nhân. Chúng ta cần “biên tập” lại cuộc đời mình theo gương Chúa Giê-su, sắp xếp lại những tình cảm quyến luyến trong cuộc sống của mình.” (Bước thứ 5, Đường Con Tim). Lạy Chúa, lòng thương cảm của con đang hướng về ai? Sứ mệnh yêu thương và phục vụ tha nhân có là động cơ của con? Liệu rằng, con cũng đang trải qua những xúc cảm của Chúa Giêsu? Đây là lúc con định hướng lại hành trình của mình theo hướng tốt nhất, liệu con có dám chăng? Con cũng cầu nguyện cho các nữ tu và những phụ nữ sống đời thánh hiến tìm ra hướng đi mới cho những thách thức trong sứ vụ của mình.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a break from your tasks to meet the Lord. “Jesus invites us to be with him, to be collaborators in his mission. In this step of the Way of the Heart it is necessary to reorder life towards the person of Jesus, to order the affections that move our life ”. Step 5. Where are your affections oriented? Is the mission your engine? Do you experience in yourself the feelings of Jesus? This is the time to reorient your journey in the best direction, do you dare? Pray for consecrated women to find new answers to the challenges of the mission.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con ấp ủ trong lòng mọi chuyện diễn ra trong ngày, và chuẩn bị tâm hồn khép lại ngày sống. Hôm nay, con biết ơn Chúa về điều gì? Con đã đáp lại tiếng Chúa cách nào trong mọi việc diễn ra hôm nay? Con có để lòng thương xót Chúa ” tuôn chảy” trên mình hay không? Con đánh giá người khác bằng ánh nhìn tích cực hay chỉ tập trung vào sai sót của họ? Con xin dâng mọi băn khoăn, bộn bề hôm nay cho trái tim từ bi Chúa và cầu xin lòng thương xót của Người. Con cũng không quên cầu nguyện cho các nữ tu và những phụ nữ sống đời thánh hiến. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Embrace everything that you have experienced today and prepare your heart to close the day. What do you have to thank the Father for? See how your heart has responded to the Lord today in each event. Did you make the compassion of Jesus yours? Did you grow this week in valuing others, or did you focus on the flaws? Leave everything now to divine mercy and ask for the compassionate heart of Jesus for tomorrow. Do not forget in your daily prayer those women for whom we are grateful this month. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao