Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-04-2022

 

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 12/04/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con chào đón những khoảnh khắc đầu tiên của thứ ba Tuần Thánh và dâng lời tạ ơn Cha là Chúa của muôn loài muôn vật. “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo.” (Ga 13,36) Lạy Chúa, con biết rằng không phải lúc nào con cũng bước theo Chúa. Hôm nay, con ghi nhớ những điều đã hứa với Chúa mà con chưa chu toàn, và đem ra thực hành. Con xin dâng lên công việc hôm nay của con, hiệp cùng các anh chị em trong Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu để cầu nguyện theo ý ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

I welcome the first moments of this Tuesday of Holy Week, thanking the Lord for Creation. “Where I am going, you cannot follow me now, but you will follow me later” (Jn 13:36). Lord, I know I haven’t always followed you. Today I’m going to remember that request of Yours that I still haven’t fulfilled and put it into practice. I offer my works today, in union with my sisters and brothers of this Worldwide Prayer Network, for Pope Francis’ intentions for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Thánh Phanxicô, trong bài ca chúc tụng Đấng Tạo Vật, đã thêm vào như sau: ‘Hỡi Thiên Chúa của con, con ngợi khen Chúa, vì những ai biết tha thứ vì tình yêu của Chúa.’ Mọi thứ đều được nối kết với nhau, đó là lý do tại sao mối quan tâm đến môi trường là điều cần thiết, kết hợp với tình yêu chân thành dành cho con người, và cam kết không ngừng đối với các vấn đề của xã hội.” (ĐTC Phanxicô, Thông điệp Laudato Si, §91) Mối quan tâm, tình yêu và sự cam kết: điều gì tồn tại trong những chiều kích này nơi cuộc sống của con?

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“St. Francis, in the hymn where he praises God for creatures, adds the following: “Praise be to you, O my Lord, for those who forgive for your love”. Everything is interconnected, which is why a concern for the environment is necessary, combined with sincere love for human beings and a constant commitment to the problems of society.” (Pope Francis, Laudato Si §91) Concern, love and commitment: what inhabits these dimensions of my life?

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con trở nên thinh lặng trong tâm hồn, và con cảm thấy biết ơn về những ngày trong Tuần Thánh. Con tập trung vào hơi thở của mình, và cầu xin Chúa giúp đỡ con trong thời điểm hiện tại. Con nhìn vào ngày sống, từng bước. Thiên Chúa ở trong con và qua con, Ngài muốn chạm đến những người anh chị em. Trong những ơn lành con được ban tặng để sống ngày hôm nay, thái độ của con có phản ánh tình yêu của Thiên Chúa không? Con có mô phỏng lại những cử chỉ của Chúa Giê-su bằng chính cử chỉ của mình không? Con xin ở lại trong tình yêu của Chúa Giê-su. Con có thể làm gì khác hơn vào ngày mai? Xin Chúa soi sáng để con vạch ra quyết tâm cho một ngày mới được sống tốt hơn. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

I become silent on the inside, and I am find gratitude for this Holy Week day. I focus on my breathing and ask God to assist me in this moment. I look at my day, step by step. God is in me and wants to reach my brothers and sisters through me. In what I was given to live out today, were my attitudes a reflection of God’s love? Have I reproduced with my gestures the gestures of Jesus? I must remain in the love of Jesus. What can I do differently tomorrow? I take note of a resolution to live out tomorrow better. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao