Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/05/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu hành trình với lời ca khen Chúa Phục Sinh, Đấng từ cõi chết sống lại hiển vinh. Chiến thắng của Người khỏi tử thần cũng là chiến thắng của con. Đây là sự thật mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy con thú nhận. “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16, 12-15) Con xin dâng lời cầu nguyện, công việc, những nỗi đau, và cả niềm vui của ngày hôm nay, để Nước Cha luôn trị đến giữa chúng con. Xin cho con biết hành động vì những người yếu thế nhất, những người không được bảo vệ khi phải đối diện với sự tàn khốc của lĩnh vực tài chính. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Begin your journey with praise to the Risen Lord, who has risen victorious from the grave! His victory from death is also your victory! That is the truth that the Holy Spirit encourages us to confess. “The Spirit of truth will guide you into the full truth” (John 16: 12-15). Offer your prayer, your works, sufferings and joy today, so that his Kingdom may be present in our midst. Act especially for the weakest, that they do not continue to be unprotected in the face of the voracity of the world of finance. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Giữa ngày sống bộn bề, con dừng lại, để ở bên Chúa, và kiểm tra lại định vị GPS tọa độ của trái tim. Con biết ơn vì những gì con đã trải nghiệm cho tới giờ phút này, những người con gặp, những lời nói, cảm xúc, … Xin cho con khám phá ra Chúa đã luôn đi bên cạnh con sáng nay. ĐGH Phanxicô nhắc chúng con rằng: “Điều quan trọng là ngày nay chúng ta phải có được sức mạnh và lòng can đảm để không mù quáng phục tùng theo bàn tay vô hình của thị trường.” Xin cho con ý thức được những cám dỗ hàng ngày, và hướng lời cầu nguyện của mình đến Chúa, để xin Người ban sức mạnh cùng lòng can đảm, để vượt qua chúng. Giờ đây, xin Chúa làm mới lại mục tiêu trong ngày của con, để con quay lại và tiếp tục hoàn thành ngày sống này.

WITH JESUS DURING A DAY

Make a stop along your busy day to be with the Lord and check the GPS coordinates of your heart. Be grateful for what you have experienced so far… the people, the words, the feelings… Discover the Lord walking by your side this morning. Pope Francis reminds us: “it is important that you acquire today the strength and courage not to blindly obey the invisible hand of the market.” Become aware of your daily temptations and direct your prayer to the Lord asking for strength and courage to overcome them. Reprogram the direction of your day and go back to your tasks of the day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng đọng tâm hồn khi hoàng hôn đến. Gợi lại những biến cố đã trải qua hôm nay. Ngày sống của con như thế nào? Trái tim con đã ở đâu? Con có sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ những người anh em thân cận không? Con có đặt tình yêu của mình vào từng việc làm, hay những lần phục vụ tha nhân không? Những gì con làm không quan trọng cho bằng tình yêu con đặt vào đó. Trong suốt tháng này, con cố gắng để mọi hành động của con đều hướng đến ích chung. Con viết ra mục đích để thăng tiến hơn trong việc phục vụ tha nhân. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm yourself as daybreak approaches. Recall the events that have been lived. How was your day? Where have you put your heart? Were you available to help and serve your brothers and sisters? How has your love been in the task and the service of others? It is not about what you do but about the love you put forth. During this month, try that your actions are oriented to the common good. Write down a purpose to improve in the service of your brothers and sisters. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.