Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-12-2021

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 12/12/2021 

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày Chúa Nhật Hồng bằng việc trân trọng vẻ đẹp giản dị của việc ở gần bên Chúa Giê-su. “Có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến” (Lc 3,16). Ngài đến với con bằng sức mạnh của tình yêu để con vượt qua được sự ù lì, sợ hãi, muộn phiền, và những điều hào nhoáng đang dần làm con lãng quên Ngài. Con xin phó dâng chính con trong tay Chúa, xin Ngài là nguồn sức mạnh của con. Ngày hôm nay, xin cho con biết chuẩn bị đón nhận Ngài qua những khoảnh khắc, những tình huống, những người mà con gặp gỡ cách riêng biệt. Khi con biết dành chỗ cho Chúa, Ngài sẽ đến ban cho con tất cả những gì con cần để biết yêu thương. Con cần từ bỏ điều gì để dành chỗ cho Chúa? Con xin dâng ngày sống hôm nay theo ý cầu nguyện cho các giáo lý viên. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Start this third Sunday in Advent by appreciating the beauty of being close to Jesus. “One mightier than I is coming” (Lk 3:16). He comes to you with the power of his love to overcome the dullness of routine, fears, preoccupations, and things that have become more important than Him. Abandon yourself in his hands today and let yourself be wrapped up in his strength. Today, prepare to receive him through distinct moments, situations, and people whom you encounter. Make room and He will fill you with what you need in order to love. What do you want to relinquish in order to make space? Offer up your day for catechists. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dừng lại một ít phút. Buổi sáng hôm nay của con thế nào? Con dọn mình để lắng nghe những lời ĐTC Phanxicô gửi gắm với một trái tim rộng mở: “Hỡi các giáo lý viên nhiệt thành, hãy ở bên Chúa Ki-tô…hãy nỗ lực để trở nên một với Ngài, hãy cứ tiếp tục, hãy noi gương Ngài trong cách yêu thương và gặp gỡ người khác. Và hãy lên đường, với trái tim rộng mở, hãy can đảm tạo ra những con đường mới cho việc loan báo Tin Mừng.” Các hành động của con có giống với hành động của Chúa không? Ngài có sức mạnh để biến đổi con. Trước khi trở về với cuộc sống thường nhật này, xin Chúa tuôn đổ ân sủng trên con cũng như những người mang trọng trách giáo dục đức tin.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Slow down for a moment. How are you going about living your day? Prepare yourself now to listen with an open heart to what Pope Francis says: “Dear Catechists, let us remain with Christ… let us try to be with him more and more, let us continue on, let us imitate him in his way of love and in his going out for encountering people. And let us go, let us open our doors, let us have the audacity to create new paths for the proclamation of the Gospel.” Are your actions those of Jesus? He has the power to transform you. Before returning to your daily tasks, ask for this grace for yourself and for those who educate in the faith.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

        Ngày dần khép lại, con tĩnh tâm và tạ ơn Chúa vì những gì con đã được trải nghiệm cũng như những người con đã gặp gỡ. Liệu con có nhận biết được Chúa Giê-su trong những sự kiện khác nhau chưa? Liệu con có cảm nhận được sức mạnh của Ngài chưa? Con đã biết cố gắng để biết hành động, cư xử và trở nên thinh lặng như Ngài không? Dặn lòng đừng nản chí: con có thể bắt đầu lại vào ngày mai với một niềm đam mê mới. Đức Thánh Cha nhắn gửi chúng ta rằng “giảng dạy giáo lý không đơn giản chỉ là một bài học”, mà đúng hơn là “truyền đạt trải nghiệm và chứng tá của một ngọn lửa đức tin luôn được thắp sáng mãnh liệt trong tim” Con thinh lặng để suy niệm về những điều này, xin cho Lửa của Thánh Thần Chúa bừng cháy trong con. Con ghi lại những việc cần hoàn thành cho ngày mai. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

As the day draws to a close, quiet your heart to appreciate what you’ve experienced as well as the people you encountered. Did you discover Jesus through different events Did you experience his power? Did you try to make his actions your own, his words and his silences yours? Do not grow discouraged: tomorrow you can start again with a renewed passion. The Pope reminds us that “catechesis is not a lesson,” rather, it is “the communication of an experience and the witness of a faith that sets hearts on fire.” Silently meditate on these things and ask for the fire of the Holy Spirit in your own heart. Take note of a resolution for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao