Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-03-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 13/03/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Ngày hôm nay, con nghe trong Tin Mừng có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (Lc 9,35). Lạy Chúa Giêsu, trong Ngài, con muốn sống trọn ngày hôm nay. Ngài ngự trị trong vinh quang, và tất cả chúng con cư ngụ trên toàn Trái Đất thì bước đi trong niềm tin. Nỗi buồn và hy vọng đánh dấu trên từng chặng đường chúng con đi. Ngài muốn con làm gì hôm nay? Con trả lời câu hỏi này như thế nào trong buổi sáng hôm nay? Niềm hy vọng của những người nghèo khổ xung quanh con là gì? Con có chịu trách nhiệm gì khi không để họ cô đơn một mình? Con cũng dâng ngày hôm hiệp ý cùng ý chỉ hàng tháng của ĐTC Phanxicô: cổ võ sự sống thông qua cầu nguyện và hành động.

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

We hear in the Gospel the voice of the Father: “This is my Son, whom I have chosen, listen to him!” (Lk 9:35) Transfigured Jesus, in you I want to live this day. You are in glory today and we on Earth walk in faith. Sorrows and hope mark our paths. What do you want me to do? How can I answer it this morning? What is the hope of the poor around me? What responsibility can I take for not leaving them alone? I also include this day in the monthly challenge of Pope Francis: to promote life through prayer and action.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Liệu các cộng đoàn chúng ta có tập trung nghiêm túc vào cuộc khổ nạn, cũng như niềm hân hoan trong việc truyền tải tình yêu của Thiên Chúa đến sự hiện diện của toàn thể con cái Chúa trên Trái Đất không? Hay là họ vẫn còn lạc lối trong những vấn đề cá nhân, và trong những thay đổi mờ nhạt không vượt ra ngoài logic của sự thỏa hiệp thế gian? Chúng ta phải nghiêm túc tự vấn chính mình, liệu rằng chúng ta đã hết mình cống hiến cho tầm nhìn của nhân loại với tư cách là Kitô hữu hay chưa? Tầm nhìn của nhân loại có khả năng duy trì sự hiệp nhất gia đình của mọi dân tộc, trong điều kiện chính trị và văn hóa ngày nay.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho con biết đóng góp sức mình cho công cuộc của Giáo Hội.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“Are our communities seriously focused on the passion and the joy of transmitting the love of God towards the presence of his children on Earth? Or are they still too lost in their own problems and in timid adjustments that do not go beyond the logic of worldly compromise? We must seriously ask ourselves if we have done enough to offer our specific contribution as Christians to a vision of the human being. This vision of the human being is capable of sustaining the unity of the family of peoples in the political and cultural conditions of today” (Pope Francis). Lord, I want to make my contribution.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con đã khởi đầu tuần mới với Thánh Lễ Tạ Ơn. Lạy Chúa là Cha chúng con, con cảm tạ Chúa vì công trình cứu độ vĩ đại của Ngài: Con Một Ngài, Đấng được chọn, đã chết vì chúng con; Ngài ở rất gần chúng con, để giải thoát chúng con, để chữa lành chúng con, và để củng cố chúng con mỗi ngày. Con ước mong dâng thời gian tuần này cho Ngài, và cho tha nhân. Xin Chúa cho con biết chối từ bất cứ điều gì tương tự văn hóa lãng phí mà ĐTC Phanxicô đã lên án. Con ước mong được phục vụ cuộc sống bằng lời nói và hành động của mình.

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

The week began with the celebration of the risen Jesus. Thank you, Lord our Father, for this great work of our salvation: your Son, your chosen one, died for us; he is there very close to us, to free us, to heal us, to strengthen us. I want to make this week a time for you, a time for others. I want to refuse anything resembling the counter-culture of waste denounced by Pope Francis, I want to serve life in my words and in my actions.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao