Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-05-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 13/05/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Một ngày mới lại đến với con: xin cảm tạ Cha và con nguyện dâng hiến cuộc đời mình trong tay Cha: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14, 1) Xin đừng để những nỗi lo âu bao trùm lên đôi mắt con. Nhưng để con biết tin tưởng vào những giây phút ủi an và ánh sáng của Thiên Chúa chiếu soi trên con, và ban trên con niềm vui cùng sự bình an. Xin giúp con luôn nhớ đến điều đó và gạt đi những lo âu. Một đức tin can đảm như một chân trời rộng lớn, gồm nhiều những bước đi nhỏ bé; Con hãy cứ bước đi và tin tưởng phó thác. Lạy Cha, xin thương ban sự tín thác đó trên con và cho cả những người trẻ khác. Lạy Cha chúng con..

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

A new day opens for you: give thanks and offer your life to the Lord. “Do not be troubled. Believe in God and believe in me” (Jn 14:1). Don’t let the worries of the day cloud your eyes. Trust in the moments of consolation and light in which the Lord has made himself present to you, giving you joy and peace. Remember this and don’t worry. A brave faith is of great horizons, but of small steps; take the next small step and trust. Ask this conviction for yourself and for young people. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con hít thở sâu để thu xếp lại tâm hồn mình. ĐTC mời gọi ta nhìn ngắm những sự việc như Mẹ Maria làm, vì Mẹ là người phụ nữ tin tưởng ngược lại vào những bằng chứng. Và để bảo vệ Hài Nhi, Mẹ đã cùng thánh Giu-se đi đến một đất nước xa xôi khác. (Mt 2, 13-14). Điều đó lý giải tại sao Mẹ vẫn cùng các môn đệ chuyên tâm cầu nguyện mong chờ Chúa Thánh Thần ngự đến (Cv 1,14). Vì thế, trong sự hiện diện của Ngài, một Hội Thánh mới được lập ra, cùng với đó, các tông đồ dám bước ra để khai sinh ra một thế giới mới (Cv 2, 4-11). Xin mẹ Maria tiếp thêm sức mạnh cho lòng tin của thế hệ trẻ trong thế giới hôm nay.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a break to calibrate your heart. The Pope invites us to see things as Mary does, for she is a woman who believed against all evidence. “And if it was necessary to protect the child , there she went with Joseph to a distant country (cf. Mt 2:13-14). That is why he remained with the disciples gathered in prayer waiting for the Holy Spirit (cf. Acts 1:14). Thus, with his presence, a young Church was born, with its Apostles going forth to give birth to a new world (cf. Acts 2:4-11). Ask Mary to strengthen the faith of the world’s youth.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Một ngày sống sắp đi qua. Con hoàn tất những công việc và nhìn ngắm lại ngày sống hôm nay qua lăng kính tâm hồn lần nữa. Con nhìn nhận lại những ơn lành đặc biệt mà con đã nhận được hôm nay và tỏ lòng cảm tạ Cha. Con cũng nhìn đến những lúc khó khăn: Con có hướng đến Chúa trong cầu nguyện và trong những việc làm đời thực để khám phá ra điều Chúa gửi gắm? Những lúc gian nan ấy mang một thông điệp gửi đến con, và con phải bước qua chúng với niềm tin cây phó thác nơi Chúa Giê-su. Con đã đối diện với những điều ấy với sự tuyệt vọng hay với lòng tức tối và một tâm trạng tệ hại? Xin dâng lên Chúa những điều con mong muốn mình có thể làm khác đi, và xin Người giúp đỡ để con có thể làm được điều đó vào ngày mai. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

The day is coming to an end. Finish your tasks and recover the moments lived today to pass them through your heart again. Acknowledge some special grace you have received today and be thankful for it. Look at the moments of difficulty: have you been able to look for him in prayer and in reality itself to discover his message? The hard moments have a message for you and you have to go through them with courage trusting in Jesus Christ. Have you lived them with despair or with anger and a bad mood? Express to the Lord what you wish you had done differently and ask Him to help you carry it out tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao