Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-07-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/07/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con đón chào một bình minh mới được Cha ban tặng, và để cho tâm hồn tràn đầy lòng biết ơn. “Lạy Chúa, con rất muốn yêu Chúa, Người hằng thương yêu anh chị em của con… Con muốn sống trọn vẹn ngày hôm nay để mang Chúa đến cho tha nhân qua công việc, nụ cười và sự hài hước của con như cách Chúa đã luôn quan tâm con. Con muốn trở thành khí cụ giản đơn để qua đó Chúa có thể đến với mọi người trên toàn thế giới.” Trong sự hiệp thông với tất cả những người trẻ sắp tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới, con xin dâng lời cầu nguyện: Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

A new day, which I have recieved from you, dawns. I let myself be filled by this feeling of gratitude. “Oh God, I very much want to love you who loves my brothers and sisters… I want to fully live this day giving you to others through my work, my smile, and my good humor with the same care you give to me. I want to be a simple instrument through which you continue to give yourself to the world. In communion with all the young people who are going to experience World Youth Day, I say: Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

“Bí tích Thánh Thể không phải là phần thưởng của các thánh, nhưng là Bánh của những tội nhân” (ĐGH Phanxicô). Con dành một khoảng lặng lúc giữa ngày để kết nối với nội tâm của mình. Chính Chúa là người mà con cần để chữa lành những tham vọng lệch lạc và ước muốn ích kỷ của con. Lạy Chúa, trong khoảnh khắc thinh lặng này, xin Ngài biến đổi con. Hiệp cùng tất cả các anh chị em, nguyện xin Chúa cho ngày càng có nhiều tâm hồn được Chúa chạm đến qua việc lãnh nhận Bí tích Thánh Thể.

WITH JESUS DURING THE DAY

The Eucharist is not the prize of the saints, but the Bread of sinners (Pope Francis). In the middle of the day, I take a break of silence that connects me with my inner self. It is Him that I need to heal my disordered hungers and my selfish appetites. In this rush of silence and connection, I let the Lord transform me. In communion with all my brothers and sisters, I pray that the Lord gets to touch more hearts who receive Him through the mystery of the Eucharist.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Thánh Thể là tấm bánh hiệp nhất. Ngày đã dần tàn, con tự hỏi liệu mình đã quan tâm đến mối tương quan của mình với những người khác chưa. Con nhìn lại những khoảnh khắc khi gặp khó khăn với người khác. Những suy nghĩ nào xuất hiện trong đầu con? Con đã có những thái độ nào? Lạy Chúa, con muốn là một dấu chỉ của sự hiệp nhất và đưa Chúa đến mọi nơi con đến. Xin giúp con ngày mai trở nên một Thánh Thể sống động cho tha nhân, một dấu chỉ của sự hiệp nhất. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

The Eucharist is the bread of unity. At the end of my day, I ask myself if I have taken care of my relationships with others. I look at the moments when I had some difficulty with someone else. What thoughts came into my head? What attitudes did I have? Lord, I want to be a sign of unity and take you wherever I go. Help me tomorrow to be a living Eucharist for others, to be a sign of unity. Hail Mary.