Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-09-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 13/09/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Hôm nay Chúa Giêsu gửi tặng con món quà là được góp phần vào công cuộc tình thương của Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì đã tin tưởng nơi con. Con cầu nguyện cho những cuộc gặp gỡ và những người con gặp hôm nay. Con tự dặn mình đừng sống quá vội, mà hãy để ý đến những người đang đau khổ ở xung quanh. “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa !” (Lc 7,11-17). Con được mời gọi cho đi những gì đã nhận được. Một nụ cười, một cái ôm, hoặc một cái nhìn yêu thương với mọi người đều có thể tạo nên điều khác biệt với những anh chị em xung quanh. Con xin dâng ngày hôm nay cho Chúa. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Today Jesus gives you the gift of joining in his mission of compassion. Thank him for the confidence he has in you with His task. Look at your day in prayer: the encounters you will have and those that will pass your way. Don’t go in a hurry, pay attention to the cries of those who are suffering silently around you. “When the Lord saw her, he was moved with pity for her and said to her, “Do not weep.” (Lk 7:11-17). You are invited to give your life you received today to your surroundings. A smile, a hug, or a loving look to another can make all the difference to your neighbor. Offer yourself today. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm dừng những việc đang làm để nghỉ ngơi trong vòng tay Chúa. Con để ý cảm xúc của mình và phó mặc bản thân trong trái tim Chúa. ĐGH Phanxicô từng chia sẻ mong muốn trong buổi công nghị rằng chúng ta một ngày nào đó sẽ trở về với cách thức của Chúa. “Cách thức của Chúa là gần gũi, trắc ẩn và dịu dàng. Đây là những điều mà Chúa luôn làm. Nếu chúng ta không đến gặp gỡ Chúa để gần gũi với sự trắc ẩn và dịu dàng ấy, chúng ta sẽ không thể trở thành một đền thờ của Ngài.” Khi con có tình thương, là con đang phản chiếu bộ mặt của Giáo hội. Xin cho con quyết tâm gần gũi Chúa và trở thành sứ giả sự sống cho mọi người xung quanh.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Leave your activities for a moment to rest in God’s hands. Notice how you feel and abandon yourself to the heart of God. Pope Francis dreams in this Synod that we return to the Lord’s way of being. “God’s style is closeness, compassion, and tenderness. This is what God has always done. If we do not go to this Church of proximity with attitudes of compassion and tenderness, we will not be the Church of the Lord.” When you are compassionate you give back to the church its true face. Dare to be close and thus transmit life in your surroundings.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con lấy lại sức mạnh trong tĩnh lặng của buổi chiều tối, và tạ ơn Chúa vì tình thương Ngài dành cho con thông qua những người yêu mến con. Con nhớ về những người mà con gặp trong ngày hôm nay. Con có gặp khó khăn gì không? Con có quan tâm đến những mối quan hệ đó? Con có để cho tình thương lấn át sự xúc phạm? Xin Chúa tha thứ nếu như con lỗi phạm: “Lạy Cha, xin cho con có được lòng trắc ẩn mà Cha luôn dành cho con”. Con nhận lấy ơn biết nhân từ và sẽ sửa chữa những tổn thương mà con đã gây ra trong ngày hôm nay vào ngày mai. Con nguyện xin ơn Chúa cho việc hủy bỏ án tử hình. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Regain your strength in the silence of the afternoon and thank God for the love he gives you through those who love you. Let the people who crossed paths with you today parade in your mind. Did you have any difficulty? Did you take care of those friendships? Did you let love win over offenses? Ask for forgiveness if you need it: ‘Father, give me the compassion that you give me’. Take the opportunity to receive renewed grace of mercy from him and repaira y damages caused today tomorrow. And please pray for the abolition of unjust laws that condemn those to death. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao