Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con chào đón bình minh của ngày mới. Trong bài Tin Mừng sáng hôm nay, con suy niệm việc Chúa Giê-su mời gọi người thu thuế Mát-thêu, và con nghe thấy Chúa nói rằng: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2,13-17). Lạy Chúa, Người đến để kêu gọi mỗi người chúng con. Liệu con có chấp nhận ngồi chung bàn với những người tội lỗi, hay con tin rằng mình cao quý hơn họ? Con xin dâng ngày sống cùng với những hoạt động và cuộc gặp gỡ, để Chúa luôn đồng hành cùng con. Ước chi con được trở thành môn đệ qua lời cầu nguyện của mình. Nguyện xin Chúa cho con luôn sẵn sàng với sứ mệnh của lòng thương xót cho thế giới, mang lại niềm an ủi cho những nhà giáo, và xin Ngài ban phước lành cho công việc của họ. Lạy Cha chúng con,…

WITH JESUS IN THE MORNING

I welcome a new dawn. This morning, in the Gospel, I contemplate that Jesus calls the publican Matthew, and I hear him say: “I did not come to call the righteous but sinners” (Mk 2:13-17) Yes, Lord, you have come for every one of us. Do I accept the seat at the table of sinners, or do I believe myself above them? I offer you my day with all its activities and meetings, and I count on you to accompany me. I pray make me an apostle through prayer. Make me available for your mission of compassion for the world. Bring comfort especially to educators and bless their work. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại đôi chút để hướng ánh nhìn về Chúa. Con mong muốn Chúa luôn là trọng tâm của ngày sống. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con rằng Người không chỉ đến kêu gọi người công chính nhưng là người tội lỗi. (Mc 2,13-17). Lời mời gọi nay được gửi đến Hội Thánh, những cộng đoàn Ki-tô hữu, những gia đình, những người được mời gọi hoán cải. Khi nhắc đến sự tha thứ của Chúa Giê-su, ĐTC Phanxicô khẳng định rằng “cảm giác tội lỗi là điều kiệu đầu tiên để nhận lấy ánh mắt yêu thương của Chúa, cũng như điều kiện đầu tiên để chữa lành là cảm thấy đau yếu.” Liệu con có nhận ra mình là một tội nhân? Con nhận lấy sự tha thứ của Chúa và con thứ tha cho anh chị em mình.

WITH JESUS DURING THE DAY

I pause, Lord, to turn my gaze to you. I want you to always be the center of my day. Today’s Gospel reminds us that Jesus did not come for the just but for sinners. (Mk 2:13-17) This call is addressed today to the Church, to our Christian communities, to our families, who are invited to convert. Speaking of Jesus’ forgiveness, Pope Francis affirms that “feeling as a sinner is the first condition for receiving his loving gaze, just as the first condition for being cured is feeling sick.” Do I recognize myself as a sinner? I accept the forgiveness of the Lord, and I give it to my brothers.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa này con đây, vào đêm nay, con thinh lặng và suy ngẫm với Người. Những cảm xúc nào đang dâng trào nơi tim con? Liệu con có nhận ra bình an và tĩnh lặng trong tâm hồn như là dấu chỉ của Chúa Thánh Thần, hay là những nỗi buồn, chán nản và ích kỉ làm con xa rời Chúa? Những điều gì đang ở trong tim con? Lạy Chúa, con ghi nhớ rằng Chúa đến vì tội lỗi loài người và con trở về cùng Người với lòng tin cậy, nhờ thế con được đổi mới bằng ánh mắt yêu thương của Chúa. Nguyện xin Mẹ Maria luôn đồng hành cùng con trên hành trình này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Here I am, Lord, on the night of this day. I become quiet, and I turn to you. What feelings are in my heart? Do I recognize inner peace and calm as signs of your Spirit, or is it sadness, discouragement, and jealousy that keeps me from you? What inhabits my heart? Lord, I remember that you came for sinners, and I return to you with confidence, sure to be renewed by your loving gaze. I ask Mary to accompany me on this journey. Hail Mary.