Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-03-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 14/03/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Nếu tất cả chúng ta là anh chị em,và chúng ta hiện diện trên Trái đất này là để giúp đỡ lẫn nhau, không phải để quở trách nhau. Theo lời Chúa Giêsu mời gọi: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán” (Lc 6,37). Lạy Cha, hôm nay, con muốn tập trung vào suy nghĩ của mình đối với người khác. Dù con có thể dùng trí óc để đánh giá hành vi, ý kiến, hành động của mọi người, nhưng con sẽ giữ lòng quý trọng của mình cho người mà con gặp gỡ hôm nay, vì chính con người họ chứ không phải bởi hành động của họ. Nếu có bất kỳ sự khắc nghiệt nào nảy sinh trong tâm trí con, xin Ngài thương chuyển nó thành một quyết tâm để con biết thể hiện lòng thương xót. Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài hãy đến.

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

If we are all brothers and sisters, we are on Earth to help each other, not to reproach each other. According to Jesus’ request: “Do not set yourself up as judges and you will not be judged” (Lk 6:37). I want to be attentive to my thoughts with regard to others: my intelligence can judge behaviors, opinions, actions, but I will keep my esteem for people, they are greater than their deeds. If any harshness arises in my mind, I want to channel it into a determination to show mercy. Come, Lord Jesus.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Lạy Cha, nửa ngày sống đã qua đi. Con dừng lại đôi chút và suy ngẫm về lời dạy của ĐTC: “Đã đến lúc kích thích một tầm nhìn mới về chủ nghĩa nhân văn huynh đệ và đoàn kết, giữa các cá nhân và các dân tộc. Chúng ta biết rằng, đức tin và tình yêu thương cần thiết cho hiệp ước này lấy động lực từ mầu nhiệm lịch sử cứu chuộc nơi Chúa Giêsu Kitô, ẩn giấu trong Thiên Chúa, ngay cả trước khi tạo dựng thế giới. Và chúng ta cũng biết rằng, lương tâm và tình cảm của con người không hẳn không bị tác động hay vô cảm đối với đức tin và công việc của tình huynh đệ đại đồng, được gieo bởi Tin Mừng của Nước Thiên Chúa.” Lạy Chúa, con xin dâng chính bản thân con trong bàn tay quan phòng của Ngài.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“The time has come to stimulate a new vision for a fraternal and united humanism of individuals and peoples. We know that the faith and love necessary for this covenant draw their impetus from the mystery of the redemption of history in Jesus Christ, hidden in God, even before the creation of the world. And we also know that the conscience and feelings of the human being are by no means impervious or insensitive to the faith and works of this universal brotherhood, sown by the Gospel of the Kingdom of God” (Pope Francis). For this, I offer myself to you, Lord.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Màn đêm buông xuống. Các hoạt động của con đang chậm lại. Con nhìn lại ngày hôm nay cùng Chúa. Con muốn cảm ơn Ngài điều gì? Cảm xúc tích cực lướt qua tâm trí con, trái tim con; những hoạt động được thực hiện một cách bình an. Con có kiên nhẫn không, hay đôi khi con đã quá nóng vội? Con đã sử dụng công nghệ kỹ thuật số như thế nào? Có như một cách để thực sự gặp gỡ những người khác không? Hay con đã rơi vào ảo tưởng thao túng thế giới của mình chỉ bằng một cú nhấp chuột? Con phải đi từ ngoài vào trong: thế giới kỹ thuật số đầu tiên đưa ra một hình ảnh, nhưng con phải tôn trọng sự bí ẩn rằng con vẫn chưa biết mọi thứ mặc dù con có quyền truy cập vào những điều đó. Lạy Chúa, xin giúp con hiểu được.

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Evening falls. My activities are slowing down. I review them with you, Lord. What am I going to thank you for? Positive feelings that crossed my mind, my heart; actions that could be taken peacefully. Did I have patience, or was I sometimes in a rush? How did I use digital technologies? As a way to really meet others? Or have I fallen into the illusion of manipulating my world with a click? I also have to go from outside to inside: the digital world first gives an image, but I have to respect the mystery that I still do not know everything despite what access I have. Lord, help me understand.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao