Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-03

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

NGÀY 14/03/2021

 

⚡️CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⚡️

Con biết ơn vì một ngày mới đã bắt đầu. Trong ngày sống hôm nay của mình, con lấy mục đích là khám phá sự hiện diện của Cha trong ngày sống của con. “Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. (Ga 3, 17-19). Thiên Chúa ban cho chúng ta lòng thương xót của Ngài một cách rất dễ dàng, và Ngài chỉ luôn mong chờ chúng ta đón nhận và tín thác vào những việc Ngài làm trên chúng ta. Con dâng lời cầu xin ơn phó thác trong tay Cha. Lạy Cha chúng con…

⚡️WITH JESUS IN THE MORNING⚡️

Be grateful for the new day. Take the purpose of discovering the presence of the Lord in your day today. “God did not send his Son into the world to judge the world, but so that the world might be saved through him. The judgment consists in this: that light came into the world, and men preferred darkness to light.” (John 3: 17, 19). God gives us his mercy without any regard, he only expects us to accept it and be docile to his work in us. He asks the Lord for the grace of docility. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

💥CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY💥

Con tạm gác lại hoạt động để nhìn lại sự hiện diện của Chúa trong ngày sống của con. Con dâng lời tạ ơn Chúa và quyết tâm đổi mới mục đích ngày sống hôm nay. “Lòng thương xót của Thiên Chúa là mối quan tâm từ ái của Ngài cho mỗi người chúng ta. Ngài cảm thấy có trách nhiệm; nghĩa là, Ngài ước muốn sự tốt đẹp cho chúng ta và muốn thấy chúng ta hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và an bình. Như Chúa Cha đã yêu thương, thì con cái của Ngài cũng phải thế. Như Cha đầy lòng thương xót, chúng ta cũng được mời gọi để xót thương nhau”. (ĐTC Phanxicô). Con dành thời gian để nhận ra những cử chỉ của lòng thương xót mà con nhận được từ Cha. Con đón nhận với lòng biết ơn và sự giản dị. Con tìm cách đem những cử chỉ yêu thương con đã nhận được đến với những người xung quanh mình.

💥WITH JESUS DURING A DAY💥

Pause and review in your heart the presence of God in your day. Be thankful and renew your purpose today. “God’s mercy is his responsibility for us. He feels responsible, that is, he wants our good and he wants to see us happy, filled with joy and serene. As the Father loves, so do children. As He is merciful, so we are called to be merciful to one another” (Pope Francis). Take time to recognize the gestures of mercy that you receive from the Father. Welcome them with gratitude and simplicity. Seek to imitate those gestures with those around you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trong sự yên tĩnh của buổi chiều hôm nay, con tĩnh lặng tâm trí mình. Con quan sát Chúa là Đấng đang nhìn con và để lòng con được nghỉ ngơi. Con nên làm thế nào để cảm nhận được cái nhìn của Chúa trên con và trên những người khác? Con nhìn anh chị em của mình như thế nào? Con có thể cảm nhận được lòng thương xót vô tận của Chúa không? Nếu con mở lòng để nhìn vào sự yếu đuối của mình như Chúa đang nhìn, con sẽ có thể tỉnh thức và thấy được sự bao la của lòng thương xót Chúa dành cho tất cả mọi người. Điều này khiến trái tim con mở rộng. Con cầu xin sự tha thứ nếu con chưa thực sự mở lòng và con sẵn sàng mở rộng trái tim chào đón mọi người. Con lên kế hoạch cho một ngày mới. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Enter the calm of the afternoon and quiet your mind. Observe the Father who looks at you and allows your heart to rest. How do you perceive his gaze on you and on others? How do you look at your brothers and sisters? Were you able to savor the boundless mercy? If you open yourself to looking at your weakness as God looks at it, you will be able to wake up and see the magnitude of the mercy he has for everyone. This is going to widen your heart. Ask for forgiveness if you failed in this and receive a heart that welcomes everyone. Plan for a new tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.