Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/05/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con biết ơn vì cuộc hành trình mới mà Cha ban cho con. Con ý thức về việc con được chọn, được gọi. Hôm nay, Chúa Giê-su nhắc nhở con về điều này trong Tin Mừng: “Chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,9-17). Con biết ơn vì sự ưu ái này và phản tỉnh: Tại sao con được chọn? Được chọn thì luôn đi cùng với sứ mạng. Con cảm thấy mình được gọi để làm gì? Hôm nay Cha sai con đi đâu để trao lòng thương xót của Cha? Con dâng lên Cha những niềm vui, khó khăn và công việc của con để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Con bắt đầu ngày mới với khao khát đáp lời mời gọi và sứ mạng Cha tin tưởng nơi con. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Be grateful for this new journey that God gives you. Become aware of being chosen and called. Jesus reminds us of this today in the Gospel: “it is I who have chosen you” (John 15: 9-17). Be grateful for this predilection and reflect: Why have you been chosen? The choice also implies a mission. What do you feel called to do? Where do you think God is sending you today to bring about his mercy? Offer your joys, your struggles and your works for the Pope’s intentions. Start your day with a purpose to better respond to his call and the mission he entrusts to you. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong giây phút nghỉ ngơi, con gẫm suy về điều Đức Giáo Hoàng nhắn gửi trong tháng này: “Một trong những yếu tố làm cho vấn đề hôm nay thêm trầm trọng là nền kinh tế tài chính thay vì phục vụ con người nhưng lại chủ yếu được tổ chức để phục vụ bản thân nó và thoát khỏi sự kiểm soát của các cơ quan công quyền, vốn là những người có trách nhiệm vì lợi ích chung, nhưng lại thiếu các công cụ cần thiết để tiết chế các tham vọng thái quá của một số ít.” Những việc làm và hành động của con có nhằm phục vụ bản thân hay phục vụ người khác ? Con khao khát đổi mới quyết tâm và mục đích của mình trong ngày hôm nay.

WITH JESUS DURING A DAY

In a moment of rest, reflect on the words of the Pope’s intention for this month: “Among the factors that exacerbate the problems are an economy and finances that, instead of serving the concrete human being, are mainly organized to serve themselves and escape the control of the public authorities, who remain responsible for the common good, but lack the necessary tools to moderate the exaggerated appetites of a few.” Are your jobs and actions aimed at serving yourself or others? Renew your resolutions and purpose for today.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày hôm nay đang kết thúc. Con muốn tìm kiếm một nơi để khám phá và biết ơn Tình Yêu của Chúa. Con đã sử dụng những món quà mà Chúa ban cho con, cả của cải vật chất và tinh thần như thế nào? Con có sử dụng chúng một cách tỉnh táo hay con đã lãng phí thời gian và tài năng của mình mà không màng đến những người khác hoặc môi trường quanh con. Con ghi nhớ rằng “Nếu con cảm nhận được sự liên kết mật thiết của con với mọi sự đang tồn tại xung quanh, thì tự khắc con sẽ sống tiết chế và quan tâm săn sóc.” Lạy Chúa, nếu Ngài thấy con chẳng lưu tâm đến những điều này, thì xin Ngài hãy tha thứ cho con và giúp con dấn thân vào ngày mai. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

The day is ending. Look for a place to discover and be grateful for the Love of God. How did you use the gifts that the Lord gave you, both the spiritual and material goods? Were you able to use them with sobriety or did you waste your time and talents without taking into account others or your environment? Keep in mind that “If we feel intimately attached to everything that exists, sobriety and care will spring up spontaneously.” If you see that you did not take this into account, ask for forgiveness and make a commitment for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.