Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-05-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 14/05/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con thức dậy với tâm tình biết ơn vô bờ vì Cha đã ban cho con thêm một ngày mới. Hôm nay, Ngài nói với con: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại.” (Ga 15,16) Thiên Chúa đã cứu độ con, chính Ngài kêu gọi và chọn con cho sứ mạng của Ngài. Vậy con chọn điều gì? Lòng con đặt để nơi nao? Ước gì con biết chọn Chúa Giêsu, các chuẩn mực, khát vọng và yêu thích của Ngài. Xin cho con luôn ý thức về các quyết định của mình trong hôm nay, cùng giúp con hướng chúng theo các tiêu chuẩn của Nước Trời. Con xin dâng lời cầu nguyện cho người trẻ như ý chỉ của ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Wake up with a grateful heart to the new day that the Lord gives you. He tells you today, “You didn’t choose me; I chose you and destined you to go and bear fruit, fruit that remains” (Jn 15:16). The Lord saves, calls, chooses to be with Him and work on his mission. And what do you choose? Where do you have your heart? Choose Jesus Christ and his criteria, his desires and preferences. Pay attention to your decisions today and guide them according to the criteria of the Kingdom. Ask this for the youth this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Lúc giữa ngày, con gác lại mọi việc, tìm nơi vắng lặng để được ở riêng cùng Chúa. Con hít thở thật sâu và lắng đọng tâm hồn. ĐTC Phanxicô nhắn nhủ người trẻ rằng: “Chúng ta có thể nhận ra khao khát kiếm tìm Thiên Chúa nơi vài người trẻ, cho dù họ vẫn chưa hiểu được vị Thiên Chúa đã được mặc khải cho họ. Chúng ta cũng có thể bắt gặp những bạn trẻ không ngừng theo đuổi lý tưởng về tình bác ái huynh đệ.” Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của những người xung quanh, con hiểu được rằng: chính Chúa nói chuyện và chọn họ theo các cách thức khác nhau. Lạy Chúa, xin giúp con đồng hành với họ, đặc biệt là các bạn trẻ. Với tâm tình này, con trở lại ngày sống.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Pause in your day to meet the Lord alone in the silence of your heart. Breathe and calm down. Pope Francis speaks to young people: “In some young people we recognize a desire for God, even if it does not have all the contours of God revealed. In others we can glimpse a dream of fraternity, which is not in any way little”. Pay attention to the wishes of people who are near to you. In different ways, the Lord speaks and chooses them. Be a companion on the way, especially of the young. Return to your day with this in mind.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con lắng đọng tâm hồn và chuẩn bị nhìn lại một ngày đã qua. Hít thở thật sâu và chầm chậm bước vào giây phút hồi tâm này. Ngày hôm nay của con ra sao? Vui vẻ, phấn khởi, cởi mở hay buồn bã và thu mình? Mối tương quan của con với Chúa Giêsu ra sao? Con có tin tưởng vào Ngài không? Con có cậy dựa vào Ngài trong lúc khó khăn và tạ ơn Ngài trong lúc hoan hỷ chăng? Hôm nay, lòng tin của con đặt nơi nao? Lạy Chúa, con tin tưởng nơi Ngài. Xin gia tăng lòng tin cho con để ngày mai con có thể sống trong niềm tin tưởng vững vàng. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Enter into inner silence and recall today. Take a deep breath and slowly enter this moment of review. How have you lived the day? What tone or general state did you take on? Lively, sad, happy, excited, open, closed to others? Take note of what you discover. Do you rely on friendship with Jesus? Do you count on him in your difficult moments and thank him in the happy ones? Where have you put your trust today? Tell the Lord that you believe and increase your faith in his friendship to live confidently tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao