Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-06-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/06/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con phó thác ngày mới trong tay Cha, và để bản thân được Ngài dẫn dắt cộng tác vào sứ mạng của lòng thương xót. “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5, 17-19). Chúa Giêsu lên án những người chu toàn lề luật theo hình thức bề ngoài. “Chúng ta cũng hay ‘hoá trang’ tâm hồn mình. Chúng ta chú trọng đến những hình thức bề ngoài, cố gắng tỏ ra đạo đức hơn người khác, giả vờ tốt lành theo vẻ bề ngoài, nhưng chúng ta lại thờ ơ với việc thanh tẩy tâm hồn” (ĐTC Phanxicô). Con đã tạo nên những phần nào của tâm hồn? Con hồi tâm trước mặt Cha. Những điều gì con cần thanh tẩy? Con đặt mọi điều trong tay Cha và xin dâng ngày sống cầu nguyện theo ý chỉ của ĐTC trong tháng này. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Surrender your day to the Lord, and let yourself be led by him to collaborate in his mission of compassion. “Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill” (Mt 5:17-19). Jesus criticizes those who outwardly fulfill the law. “We too often “make up” our souls. We focus on external formalities, trying to appear more religious than others, pretending to be good on the outside, but we neglect to purify the heart” (Pope Francis). What parts of the heart do you make up? Look inside yourself in front of God. What do you need to purify? Leave everything in the hands of the Lord and offer your day for the intention of the month. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con dừng lại những việc đang dang dở và nghỉ ngơi đôi chút. Hiệp thông cùng ý chỉ cầu nguyện của tháng mang đến cho tha nhân trái tim nhân hậu, nuôi dưỡng các mối quan hệ trong sự yêu thương, đây là phần thưởng đặc biệt dành cho tha nhân. ĐTC Phanxicô mời gọi chúng ta “bảo vệ trước Thiên Chúa những người mà Ngài đã giao phó cho chúng ta. Trong thực tế, đó là khi đoái nhìn tha nhân bằng đôi mắt và trái tim của Thiên Chúa với cùng lòng thương xót và lòng nhân hậu vô điều kiện của Ngài.” Con suy ngẫm về những người đã gặp gỡ mỗi ngày. Những ai cần đến ánh mắt thương xót nơi con? Nguyện xin Chúa ban thêm ân sủng để con sống được điều này. 

WITH JESUS DURING THE DAY

Stop what you are doing and take a break. This month’s intention involves having a compassionate heart, cultivated in loving relationships, especially when they can cost us. Pope Francis invites us to “defend with and before God those who He has entrusted to us. In reality, it is about looking with the eyes and heart of God with his same unconditional compassion and tenderness.” Think hard of those you come across daily. Who needs your compassionate look? Ask the Lord for this grace.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Con hồi tâm và suy ngẫm về sự hiện diện của Chúa nơi từng khoảnh khắc nhỏ bé trong ngày, trong những khoảnh khắc của sự bình an hay khó khăn, Ngài vẫn luôn ở đó! Con cũng nhận ra những thời điểm khi con lãng tránh làm việc tốt trong khả năng của mình. Nguyện xin Chúa ban ân sủng để con trở nên mẫu gương của lòng thương xót. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I review my day and find, in every little moment, your presence, Lord. in moments of peace and in moments of difficulty, you were there! I also notice the times when I have avoided doing the good that I could have done. I ask you for the grace to always be, for all, an example of mercy. Hail Mary.