Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-07-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/07/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Có thể còn nhiều Kitô hữu chưa quen cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Nhưng hôm nay, Lời Chúa mời gọi con để ý đến vị khách ẩn sâu bên trong này, Ngài luôn thì thầm ở trong lòng con. Khi phải phân định và đối mặt với một số thử thách, con tự hỏi: “Lạy Chúa, con phải làm gì?” Chúa Giêsu mời gọi con suy nghĩ về sự hiện diện tích cực của Ngài trong cuộc sống hàng ngày, và để cho Ngài được cất tiếng nói trong con và qua con. “Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.“ (Mt 10,20). Trong suốt ngày hôm nay, con sẽ cố gắng làm cho cái “tôi” của mình thinh lặng để nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Many may not be used to praying to the Holy Spirit. But today, the Word of God invites us to consider this inner guest who always whispers to us in our hearts. When, in my experiences of discernment and in the face of certain trials, I ask myself: “God, what should I do?” Jesus invites me to consider his active presence in my daily life and to let him speak in me and through me. “For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you” (Mt 10:20). Throughout this day, I will make the effort to silence my “I” in order to make room for the Holy Spirit. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

“Bí tích Thánh Thể lấp đầy tâm hồn chúng ta bằng tình yêu an ủi của Chúa Thánh Thần, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta một mình và luôn chữa lành vết thương của chúng ta” (ĐGH Phanxicô). Tạ ơn Chúa vì Thánh Thần Ngài đã kết nối con với tất cả anh chị em mình, những người đang cầu nguyện với Chúa ngay lúc này, trên khắp thế giới. Mỗi người kêu cầu Chúa bằng ngôn ngữ riêng của họ và Ngài đáp lại bằng ngôn ngữ chung của tình yêu. Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu thương mọi người bất chấp những khác biệt. Xin giúp con gạt sang một bên những chia rẽ và chiến tranh vốn chỉ là xúi giục của ma quỷ. Con đặc biệt dâng lời cầu nguyện cho nhiều người tị nạn trên thế giới, để họ tìm được niềm an ủi đích thực.

WITH JESUS DURING THE DAY

The Eucharist fills our hearts with the consoling love of the Holy Spirit, who never leaves us alone and always heals our wounds (Pope Francis). Thank you Lord for your Holy Spirit that connects me with all my brothers and sisters who are praying to you at this time throughout the world. Each one calls you in their own language and you respond with a common language of love. Teach us to love each other despite our differences. Help us put aside the divisions and wars that are only the work of the evil one. I especially entrust the many refugees of the world to you, so that they may find true consolation.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Một ngày nữa dần khép lại. Con tĩnh lặng tâm trí và tìm lại sự bình yên nội tâm. Con dâng lời tạ ơn vì Thánh Thần Ngài đã đến với con hôm nay. Có ân sủng đặc biệt nào mà con đã nhận được không? Hôm nay Tình Yêu của Chúa đã ghé thăm con trong tất cả những sự kiện và với tất cả những người mà con đã tiếp xúc. Xin Chúa tha thứ cho con khi con không chào đón Người, khi con không đón nhận Tình Yêu, cả khi con không đáp lại tình yêu của Người. Ngày mai, xin Chúa giúp con mở lòng hơn với mọi người. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

The day is coming to an end. I quiet my mind and regain an inner calm. Your Spirit, Lord, has visited me today. Thank you! Is there any special grace that I have received? The Love of the Lord passed through my door today in all the situations experienced and with all the people with whom I dealt with. I ask your forgiveness when I did not welcome you, when I did not receive Love, when I did not respond with your love and affection. Help me grow tomorrow in openness to others. Hail Mary.