Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-04-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 15/04/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày thứ Sáu Tuần Thánh này bằng cách dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì tình thương bao la của Ngài, vì khoảng không mà Ngài mở ra để con được bước vào mà thông phần cảm xúc cùng Ngài. “Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?” (Ga 18,11). Hôm nay, con sẽ lưu tâm đến những Thánh Giá trong cuộc đời của con, về những giá chuộc mà con phải trả. Con đã sẵn sàng để biến một trong những Thánh Giá ấy thành con đường để đi cùng Chúa Giêsu đến với niềm vui Phục Sinh. Con xin dâng ngày hôm nay theo ý chỉ cầu nguyện của ĐGH, và không quên nhớ đến các nhân viên y tế để họ cảm nhận được sự ủng hộ trong sứ mệnh làm sáng danh Thánh Giá nơi những bệnh nhân và người cao tuổi. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

I begin Good Friday by thanking the Lord for his open heart, the space he opens for me to enter into him and participate in his feelings. “Shall I not drink of the cup that the Father has given Me?” (John 18:11). Today I will take into account the crosses in my life, whatever they have cost me. I am ready to make one of them my path with Jesus to the joy of the Resurrection. I offer my day for the Pope’s intentions, remembering healthcare workers so that they feel supported in their mission to lighten the cross of the sick and the elderly. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Qua việc chiêm niệm sự kết hợp của Đức Kitô với Chúa Cha, cả trong giờ phút đau khổ tột đỉnh của Người trên Thánh Giá, người Kitô hữu học cách chia sẻ cùng một cái nhìn của Chúa Giêsu. Vì thế ngay cả cái chết cũng bừng sáng và được cảm nghiệm như lời mời gọi cuối cùng dành cho đức tin, lời mời gọi sau cùng ‘Hãy rời bỏ vùng đất của ngươi’, lời mời gọi ‘Hãy đến!’ cuối cùng mà Đức Chúa Cha nói lên, Đấng mà chúng ta phó mình trong tay Người, vì tin tưởng rằng Người sẽ làm chúng ta mạnh mẽ ngay trong cuộc vượt qua của Người.” (ĐGH Phanxicô, Thông điệp Ánh Sáng Đức Tin, §56). Lạy Chúa, khi nhìn lên Thánh giá Chúa, con nghe được điều gì?

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“Contemplating the union of Christ with the Father, even in the moment of greatest suffering on the cross, the Christian learns to share in Jesus’ gaze; even death is illuminated, being able to be lived as the last call of faith, the last ‘Leave your land,’ the last ‘Come!’ pronounced by the Father to whom we entrust ourselves with the confidence that He will make us firm even in the definitive passage.” (Pope Francis, Lumen Fidei §56) I look at the cross of the Lord. What do I hear?

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Giờ đây con giữ lòng mình trong thinh lặng để biết ơn vì một ngày sống đang dần kết thúc. Thật đau lòng biết bao khi con nhìn lên Chúa Giêsu đang ngự trên Thánh Giá. Con nhìn lại sự hiện diện của chính con trong nội tâm và nhìn vào trái tim con với những gì đã trải qua trong ngày: con người, nơi chốn, việc làm, những cuộc trò chuyện. Điều gì còn vang vọng trong con? Điều gì đã thay đổi con? Con ghi lại những gì con cảm nhận và đưa ra giải pháp để khắc phục vào ngày mai. Kính Mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

I regain calmness in gratitude for the day that ends. It is a hard one, one when I looked at the Lord Jesus on the Cross. I make myself present to my interior life and look in my heart to the day that has passed: the people, places, situations, conversations. What resonates? What moves me? I take note of what I discover and make a resolution to bring it to life tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao