Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-04-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/04/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con cảm tạ Chúa vì ngày sống mới này trong sự Phục Sinh của Người. Thiên Chúa mời gọi chúng ta loan báo đời sống của chúng ta với niềm hân hoan. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Cách con đối xử với mọi người xung quanh sẽ là chứng tá tuyệt vời, hoặc cũng có thể là lời bác bỏ Tin Mừng. Mọi hành động của con đều có giá trị cả. “Nền sinh thái học hội nhất cũng được tạo nên từ những nghĩa cử đơn giản mỗi ngày, qua đó chúng ta phá vỡ lý luận của bạo lực và ích kỷ.” (ĐGH Phanxicô). Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks for this new day in the Ressurrection of the Lord. The Lord invites us to anounce our lives with joy. “Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature” (Mk 16:15). Your way of relating to others is your testimony or aniti-testimony of the good news. Your actions count. “An integral ecology also makes simple acts everyday where we breka the logic of violence and egoism” (Pope Francis). Our Father.

 CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Dừng lại trong buổi chiều này, chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho việc chấm dứt mọi cuộc chiến tranh trên toàn thế giới; và bởi đó, mỗi chúng ta, với những hành động trong đời sống của mình, cần thúc đẩy hòa bình. “Không có gì là không thể đối với Chúa, cũng không phải là không thể ngăn chặn một cuộc chiến không có hồi kết. Một cuộc chiến mà mỗi ngày đặt ra trước mắt chúng ta những cuộc tàn sát dữ dội và sự tàn ác tàn bạo đối với những thường dân không có khả năng tự vệ” (ĐGH Phanxicô). Hãy bắt đầu lại các hoạt động của con với ý định hành động cách tử tế.

WITH JESUS DURING THE DAY

In the pause of the afternoon, we pray together for the cease of all wars in the world and so that each of us in our lives promotes peace in their acts. “”Nothing is impossible for God, nor is it impossible to stop a war whose end is not in sight. A war that every day puts before our eyes ferocious massacres and atrocious cruelties committed against defenseless civilians” (Pope Francis). Restart your activities intending to act with kindness.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Con đặt ngày sống của con hôm nay trước mặt Chúa. Như Đức Maria, con ghi nhớ và cầu nguyện với Chúa về những việc Người đã làm trong con và qua bàn tay con. Con có thể cũng như Mẹ nhận ra hoạt động của Thiên Chúa là hạ bệ những ai quyền quý và nâng cao những ai bé nhỏ? Con cầu xin Chúa thứ tha nếu con không noi gương đức khiêm nhường của Mẹ Maria. Con quyết tâm trở nên khí cụ hòa giải trong tay Thiên Chúa. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

I place this day before you. Like Mary, I remember and praise you for how you have worked today in my and through me. Am I capable, as she was, to recognize the action of God that has brought down the mighty and lifted up the lowly? I ask forgiveness if I have not imiated the humility of Mary, I make a promise to be an instrument of reconciliation in the hands of God. Hail Mary…