Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/05/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trước con là một khởi đầu mới để cảm tạ, ngợi khen, phục vụ và tôn thờ Thiên Chúa của con. Phút này con bày tỏ niềm xác tín vào Ngài vì “anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.” (x. Ga 16, 23b). Từ tận đáy lòng mình, hôm nay con muốn xin gì? Cho bản thân, gia đình, bạn bè và mối quen biết với đồng nghiệp hay trong cuộc sống thường ngày… với những người thoáng qua, thậm chí với cả người mà con không quen biết… Sáng hôm nay, con hãy đặt họ trước Thiên Chúa và nói thay họ… Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

You have before you a new beginning to thank, praise, serve and worship your Lord. Express at this moment your trust in Him, because “Whatever you ask the Father in my name, He will grant it” (John 16:23-28). What is in your heart today that you want to ask for? For you, your family, your friends and acquaintances, those with whom you share your work or your routine … those with whom you come across, even if you do not know … Put them this morning to the Lord and intercede for them. He offers your day for the intention of the month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại ít phút và để tim mình cùng chung nhịp đập với trái tim Chúa Giêsu. Xin cho con học cách sống luật yêu thương cụ thể mà Chúa Giê-su dạy. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở rằng: “Không có thuyết định mệnh nào lên án chúng ta về sự bất bình đẳng phổ quát … Điều này có thể tạo ra một cách mới để thành hình các sự kiện, cho phép chúng ta tìm và đưa ra các câu trả lời sáng tạo khi đối diện với nỗi đau khổ có thể tránh được của rất nhiều người vô tội.” Xung quanh con có sự bất công nào mà con có thể chống lại không? Hãy làm đi..

WITH JESUS DURING A DAY

Pause and let your heart beat together with Jesus’ heart. Learn to live in a concrete way the law of love that He proposes to us. Pope Francis reminds us that “There is no determinism that condemns us to universal inequity… This makes possible a new way of assuming events, which enables us to find and generate creative answers in face of the avoidable suffering of so many innocents.” Are there any injustices around you that you can act against? Get back into action.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày dần kết thúc, con dành thời gian tĩnh lặng để cảm tạ Chúa vì những quà tặng Ngài ban. Những cuộc gặp gỡ với anh chị em của con hôm nay thế nào? Con đã cho đi bản thân, sở thích và những ưu tiên với thiện ý phục vụ hay chưa? Con nhớ rằng Tình Yêu được nuôi dưỡng bởi những sự từ bỏ nho nhỏ nhưng lại làm nên nhiều điều tốt lành xung quanh. Con nài xin ơn tha thứ nếu con đã không quảng đại để làm điều đó, và ghi lại mục tiêu cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a break to close the day. Be grateful for what you received from God. How have the meetings with your brothers and sisters been? Were you able to give up yourself, your tastes and preferences in favor of a service? Remember that Love is nourished by small renunciations that do a lot of good around you. Ask for forgiveness if your gift was not generous and write down a purpose for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.