Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-06-2022

 

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 15/06/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của những người luôn làm điều tốt một cách thầm lặng. “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy” (Mt 6,1). Đôi lúc con thấy ‘xấu hổ’ khi đối mặt với đau khổ, và con lại thích ngoảnh đi mà bước tiếp. Hôm nay, con quyết tâm tìm ra một cử chỉ cụ thể và thầm lặng, để biến sự hiện diện của Thiên Chúa tình yêu thành hiện thực với những người cần nhất. Con nguyện dâng những công việc của ngày hôm nay theo ý chỉ của ĐTC, đặc biệt là để cầu xin cho được nhiều cử chỉ yêu thương vô điều kiện, không mong được đáp lại, trong mọi gia đình trên thế giới. Sáng danh…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Thank the Lord for the presence of people who do good discreetly. “When you do good, do not do it to show off” (Mt 6:1). Sometimes I get “embarrassed” in the face of suffering and I prefer to move on. Today I will find a concrete and discreet gesture to make the presence of the God of love real with those who need it most. I offer the works of this day for the Pope’s intentions, especially so that there may be more gestures of unconditional love, which expects nothing in return, in every family in the world. Glory Be

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Một không gian sống động của gia đình có thể biến thành Hội thánh tại gia, một khung cảnh cho Bí tích Thánh Thể, có sự hiện diện của Chúa Kitô tại bàn ăn. Chúng ta không thể nào quên hình ảnh của sách Khải huyền, trong đó Chúa nói: “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3,20). Như vậy, người ta đã phác họa một mái ấm gia đình, là nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa, có kinh nguyện chung và, như thế, có phúc lành của Chúa.” (ĐTC Phanxicô, Tông Huấn Niềm Vui của Tình Yêu §15). Đâu là những chiếc bàn mà ở nơi đó con ngồi lại?

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“The living space of a family could become a domestic church, a place for the Eucharist, for the presence of Christ seated at the same table. Unforgettable is the scene described in the Book of Revelation: ‘See, I stand at the door and knock: if anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him and he with Me’ (3:20). In this way, a house is outlined that shelters within it the presence of God, common prayer and, consequently, the blessing of the Lord.” (Pope Francis, Amoris Laetitia §15) What are the tables at which I sit?

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con cảm tạ một ngày sống nữa đang dần kép lại. Cuộc sống là một con đường, một quá trình và mỗi ngày là một phần của cuộc sống. Con khám phá ra những thay đổi mà con đã trải qua ngày hôm nay. Đó là những thay đổi về tâm trạng, cảm xúc và suy nghĩ. Con đã bắt đầu một ngày sống như thế nào và ngay lúc này đây con kết thúc ra sao? Con dự định điều gì trong ngày mai? Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

I appreciate the day that ends. Life is a path, a process, and each day is a part of it. I discover the changes I experienced today. Changes in mood, feelings, thoughts. How did I start the day and how do I end it now? What do I propose for tomorrow? Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao