Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-07-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/07/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lạy Chúa, một ngày bình yên chào đón con với nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức này, con thinh lặng suy gẫm Lời Ngài mời gọi đừng sợ hãi mà hãy dấn bước: “Vậy anh em đừng sợ” (Mt 10,31). Soi chiếu lời này vào trong hoàn cảnh cụ thể đời mình, tự hỏi rằng những nỗi sợ hãi nào ngăn cản con trở nên người môn đệ của Chúa? Hiệp cùng những anh chị em có chung ước muốn được Ngài biến đổi, con dâng lời cầu xin cho các Ki-tô hữu để họ biết đặt việc cử hành Thánh Thể vào trong đời sống của mình, nhờ đó các mối tương quan của nhân loại được biến đổi một cách thẳm sâu, cùng mở ra cơ hội gặp gỡ với Thiên Chúa và với anh chị em. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Faced with the challenges of this new day, I stop for a moment to reflect on the words of Jesus, who invites me to move forward without fear. “So do not be afraid” (Mt 10:31). I take a few minutes to meditate on this phrase in the concrete reality of my life. What fears prevent me from being a disciple of Jesus in this world? I stand in solidarity with all those who, like me, wish to be transformed by Christ. I pray that Catholics place the Eucharist at the center of their lives, which profoundly transforms human relationships and opens them to an encounter with God and with their brothers and sisters. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Trong suốt buổi tiếp kiến chung ngày 21/03/2018, ĐGH Phanxicô mời gọi chúng ta tín thác vào Thánh Thể để vượt qua những nỗi sợ hãi. “Cử hành Bí tích Thánh Thể là lãnh nhận Chúa Giêsu, Người biến đổi chúng ta nên giống Người, Người làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn.” Con dừng lại trong giây phút và đặt hết tâm tình vào hình dung của chính mình về tất cả mọi người đang sống trong những hoàn cảnh phủ đầy nỗi sợ hãi: nỗi sợ bởi chiến tranh, nỗi sợ bởi kinh tế bất ổn, nỗi sợ thất bại, nỗi sợ thiếu hiểu biết… Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố niềm tin của con nơi Người. Xin ban cho con ơn tiến bước với đôi mắt luôn nhìn ngắm về Người. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên tất cả những ai đang sống trong sợ hãi.

WITH JESUS DURING THE DAY

Pope Francis, during his general audience on March 21, 2018, invited us to trust in the Eucharist to overcome our fears. “To celebrate the Eucharist is to receive Jesus who transforms us into Him, who makes us stronger.” I stop for a moment and consider with my imagination all the people who live in situations filled with fear: fear caused by wars, fear caused by economic insecurity, fear of failure, fear of the unknown… Jesus, strengthen my confidence in you. Give me the grace to move forward with my eyes set only on you. May your Holy Spirit dwell in all who live in fear.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Con tiến đến trước Cha vào lúc cuối ngày để dâng lời tạ ơn Cha về mọi điều lớn nhỏ Ngài đã ban cho con. Suy ngẫm về một cuộc đối thoại hay một hành động nhỏ tốt lành, và con tự hỏi mình xem liệu hôm nay đã thấu hiểu cho người khác và chính mình chưa. Sự thấu hiểu là vị thuốc chữa lành cho tha nhân. Con cảm thấy được Chúa thấu hiểu, chữa lành mỗi ngày biết chừng nào. Nguyện xin Ngài giúp con đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để không phán xét họ, cùng giúp con trở nên người mang lại sự tin tưởng, chữa lành chứ không phải nỗi sợ hãi hoặc sự tổn thương vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I come before You to end the day. Thank you for everything whether big or small. I remember a conversation or an act of kindness that stood out, and I wonder if I have understood others and myself today. Understanding heals us. How I feel to be understood by You heals me every day. Help me put myself in the other’s place so as not to judge. Help me to be a source of trust and not fear. Lord, may tomorrow not hurt but heal. Hail Mary..