Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-08-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 15/08/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1,45) Trong niềm vui ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, con suy tưởng việc Mẹ đã phó thác hoàn toàn vào Thánh ý Thiên Chúa dành cho Mẹ. Xin cho con nhận ra ước muốn của Thiên Chúa và thực hành ước muốn đó một cách nhanh chóng với lòng tín thác. Con dành ngày hôm nay để tạ ơn cho Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023, và cho tất cả những người trẻ đang chia sẻ ước muốn sống theo gương mẫu của Mẹ Maria trên toàn thế giới. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled (Lk 1:45). On the Assumption of Mary, I contemplate her surrender to the will that God had for her. I ask for the grace to recognize God’s desire and to put it into practice promptly and confidently. I give this day in thanksgiving for WYD Lisbon 2023 and for all the young people who share the desire to live the example of Mary in our world. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Trước khi tiếp tục công việc của ngày hôm nay, con nghỉ ngơi một chút cùng với Chúa Giêsu và lắng nghe lời ĐTC chia sẻ. “Khi con người đặt chân lên mặt trăng, anh ta nói: ‘Đó là một bước tiến nhỏ của một cá thể, một bước nhảy vọt khổng lồ của nhân loại’. Nhân loại đã đạt được một cột mốc lịch sử. Hôm nay, vào ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta kỉ niệm một kì tích vô cùng lớn lao. Đức Mẹ đã đặt chân lên thiên đường. Người ngự trên không chỉ về mặt linh hồn mà còn cả bằng thể xác. Bước tiến này của Đức Trinh Nữ nhỏ bé thành Na-da-rét chính là bước nhảy vĩ đại nhất của nhân loại. Bay lên cung trăng nào có ích lợi gì nếu chúng ta không sống như anh chị em tại mặt đất này.”

WITH JESUS DURING THE DAY

Before resuming today’s work, I take a short break with Jesus and listen to what the Pope tells me. “”When man stepped on the moon, he said: ‘it is one small step for a man, one giant leap for humanity.’ Humanity had reached a historic milestone. Today, on the Assumption of Mary into Heaven, we celebrate an infinitely greater achievement. Our Lady has set foot in paradise. She has gone there not only in spirit, but also with her body. This step of the little Virgin of Nazareth was the greatest leap forward of humanity. Going to the moon is of little use if we do not live as brothers and sisters on earth””.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Ngày sống hôm nay đã dần khép lại, con hồi tâm lại những việc đã xảy ra. Hôm nay chúng con mừng kính Mẹ, con tự hỏi liệu con có đến với Mẹ không, con có nhận ra sự hiện diện của Mẹ chăng? Con biết ơn khi Mẹ là Mẹ của con, vì khi con nghĩ về điều đó, con biết rằng Mẹ luôn ở bên con và luôn vì con. Con cũng xin dâng lời tạ ơn Chúa Giêsu là con của Mẹ vì những gì Người đã ban cho con trong ngày hôm nay, cho mỗi cá thể, cho mỗi khoảnh khắc dễ chịu ít nhiều, bởi vì Người ngự trong mọi người. Con đã có thể nhận ra bàn tay nhân lành của Chúa trong những lúc khó khăn hay nơi anh chị em con chưa? Đôi khi sự bất mãn và những lời phàn nàn thống trị con. Xin Mẹ giúp con trung thành bước theo Con Mẹ vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

The day is coming to an end, and I look over my experiences. On this day that we have celebrated you, Mother, I wonder if I have come to You, if I have kept you present. I am grateful that you are my Mother, because when I think about it I know that you are always with me and for me. Take my gratitude for your Son for what he has given me today, for each person, for each more or less pleasant moment, because He is in everyone. Have I been able to recognize the good hand of the Lord in difficult moments or in my brother or sister? Sometimes discontent and complaints win me over. Help me Mother to follow your Son more faithfully tomorrow. Hail Mary.