Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-09-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 15/09/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Hôm nay là một ngày mà con dành ra để mừng kính mẹ Maria một cách đặc biệt, người đã đồng hành cùng Chúa Giê-su khi Ngài vác thập giá, cũng như đồng hành cùng với những người con lữ thứ trong mọi khổ đau. Con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn vì tình yêu Mẹ dành cho chúng con. “Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người” (Ga 19,25-27). Mẹ Maria đang cùng chịu đau khổ với Chúa Giê-su và với con. Mẹ cũng luôn đồng hành cùng những người cần đến Mẹ. Một cử chỉ, một nụ cười hoặc sự gần gũi của con đều có thể an ủi những người đang gặp khó khăn. Con dâng lời cầu nguyện cho những người chịu án tử hình trong tháng này. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Today we celebrate Mary who accompanies the suffering of Jesus on the cross, and that of each of her children who suffer with her. With her, begin this new day thanking the grace of her motherly love. “Next to the cross of Jesus was his mother.” (John 19, 25-27). Mary shares the suffering of Jesus and yours. She also accompanies those who need it. A gesture, a smile, or your closeness can be of great comfort to those who are struggling. Please pray above all for those who suffer from the death penalty this month. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm ngưng lại các hoạt động và dành ra ít phút để cùng với mẹ Maria trước khi tiếp tục ngày sống, và để lắng nghe lời của ĐGH Phanxicô: “Lời Chúa là ngọn hải đăng hướng dẫn hành trình hiệp hành nơi Giáo hội. Trong khi chúng ta quyết tâm lắng nghe người khác, trong sự chú ý và sáng suốt – vì đó không phải là để tham khảo ý kiến mà là để phân định được những lời ấy – xin cho con luôn biết lắng nghe Lời Chúa cùng với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Xin Đức Trinh nữ Maria ban cho con sự bền chí để nuôi dưỡng tâm hồn chúng con mỗi ngày bằng Phúc âm.” Những lời này đã đánh động điều gì trong con? Xin cho con hiểu được việc lắng nghe những người xung quanh như Đức Mẹ từng làm là một điều rất quan trọng.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a moment with Mary before continuing then listen to the words of Pope Francis: “The Word of God is also the beacon that guides the synodal journey that has begun throughout the Church. While we commit ourselves to listen to each other, with attention and discernment —because it is not a survey of opinions, no, but to discern the Word, there—, let us listen together to the Word of God and the Holy Spirit. And may the Holy Virgin grant us the perseverance to nourish ourselves every day with the Gospel.” What resonates with you in this? It is important to listen to those around you as She did

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con lắng đọng lòng mình và con cảm thấy tràn đầy sự biết ơn vì những điều con đã trải qua trong suốt ngày hôm nay. Con đã có những niềm vui và nỗi buồn nào? Con đã tự mình xoay xở hay đã nhờ tới sự trợ giúp của Đức Mẹ? Mẹ là tấm gương sáng dạy cho con biết rằng con không cô đơn. Thiên Chúa luôn ở cùng con và tất cả mọi người. Mẹ vui mừng với niềm vui và cùng chịu đựng những nỗi đau của chúng con. Con luôn ghi nhớ điều này và cầu xin Mẹ ban cho con lòng trắc ẩn của Mẹ, hầu thấu cảm được trái tim của mình và của mọi người vào ngày hôm sau. Con cũng không quên cầu cho những người phải chịu án tử hình được cảm nhận sự an ủi trong tình yêu thương của Mẹ. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Calm your heart. Be grateful for what you have experienced today. What were your joys and your sorrows? Did you deal with them alone or did you invite your Holy Mother to come? She can teach you that you are not alone. The Lord is with you and with every other person. She rejoices with our joys and suffers with our pains. Keep this in mind tomorrow and ask the Mother to give you her compassionate and understanding heart, with yourself and with others. Pray that those on death row experience the comfort of her motherly love. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao