Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-01-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 16/01/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Mở mắt ra trước ngày mới, con tạ ơn Chúa mà không lo lắng gì cho hôm nay. Nếu nhận ra có một khó khăn trong ngày sẽ đến, thì con vẫn không sợ hãi, vì Đức Mẹ ở đây cùng con: “Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: ‘Họ hết rượu rồi.’” (Ga 2,1-11). Mẹ là trung gian giữa Chúa Con và những ai cần giúp đỡ, tin tưởng vào sự dịu hiền của Chúa Cha là Đấng không chối bỏ bất cứ điều gì mà Mẹ chuyển cầu, vì Mẹ luôn cầu bầu cho con cái của mình. Ngày Chúa Nhật hôm nay, con dâng lên hành trình của mình cho chiến thắng vinh quang của Đấng Phục Sinh, qua Mẹ Maria. Con đặt mọi sự dưới tà áo của Mẹ, dâng lên Thiên Chúa ngày sống với ý cầu nguyện trong tháng. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Open your eyes, being thankful and without worries this day. If you notice a difficulty for the day that is coming, do not fear, your Mother is here: “The wine ran out, and the Mother of Jesus told her: They have no wine.” (Jn. 2:1-11). She stands between the Son and the people’s need, trusting in the tenderness of the Father who does not deny her anything, because she always intercedes for her children. On this Sunday, offer your journey to the victory of the Risen One, through Mary. Put everything in her maternal apron, offering to God the day for the monthly prayer intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tìm một nơi để nghỉ ngơi. Suốt ngày hôm nay con đang làm việc như thế nào? Nếu con quên sót điều gì đó, nếu con mệt mỏi, hay con cần bất cứ điều gì, “Hãy kiên nhẫn, hy vọng, hãy bắt chước mẹ Maria, cầu nguyện, hành động, mở lòng mình ta, vì rượu ngon nhất vẫn chưa được đem ra. Thiên Chúa luôn đến gần những ai đã cạn rượu, với những ai chè chén với lòng chán chường… Như lời mời gọi của mẹ Maria, chúng ta hãy: ‘Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.’” (ĐGH Phanxicô) Con có dám lan truyền thông điệp đầy hy vọng này với cuộc sống của mình? Con xin dâng lên Mẹ đàn con nơi trần gian đang chịu bách hại vì tôn giáo của mình.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Find a place to rest. How are you doing throughout the day? If you are missing something, if you are tired, if you have any need, “Be patient, hope, do as Mary, pray, act, open your heart, because the best wine is yet to come. God always approaches the peripheries of those who have run out of wine, those who only have discouragement to drink … As Mary invites us, let us do ‘what the Lord tells us.’” (Pope Francis). Do you dare to communicate this hopeful message with your life? Pray to Mary for her children, persecuted for their religion.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Tĩnh lặng nơi tâm hồn mình. Con biết ơn vì những điều mà con đã trải qua và những người mà con đã gặp gỡ. Con nghĩ về một ai đó cách cụ thể, hầu nhận ra họ tốt lành như thế nào. Đâu là thái độ mà con thường có khi đứng trước người khác? Con có xét đoán, phê phán hay đánh giá họ? Nếu con muốn người khác nhìn nhận mình, thì đầu tiên con cần có cùng cái nhìn với Chúa Giê-su dành cho tha nhân. Lạy Cha, xin giúp con giữ điều này trong tâm trí cho ngày mai. Con viết xuống một mục tiêu cho ngày sống mới. Lạy Mẹ Maria, xin chuyển cầu cho những ai đang chịu cảnh đàn áp tôn giáo. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Still your heart. Be grateful for what you experienced and the people you found. Think of one in particular, recognizing how good they are. What attitude do you usually have in front of others? Do you judge, criticize or value? If you want others to recognize you, you must first begin to have the same look of Jesus on the other. Keep it in mind for tomorrow and write your purpose. Ask the Virgin’s intercession for those who suffer religious discrimination. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao