Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 16/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con rộng mở trái tim mình và tạ ơn Cha vì một ngày sống mới. “Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!” (Mc 2,22). Khi tranh luận với những người Pharisêu, Chúa Giê-su đã chỉ cho họ con đường để tiến đến Nước Trời. Tuy nhiên, thật khó để rời bỏ những tư tưởng cũ để đi theo sự mới lạ của Nước Trời. Lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay nói với con điều gì về những nỗ lực canh tân trong Giáo hội ngày nay? Con xin dâng ngày sống hôm nay cầu nguyện cho những người có trách nhiệm giáo dục, để theo gương Chúa Giêsu, họ dạy về tình yêu thương và tình huynh đệ cho những người xung quanh mình. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

I open my heart and give thanks for the new day. “Likewise, no one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the wine will burst the skins, and both the wine and the skins are ruined. Rather, new wine is poured into fresh wineskins” (Mark 2:22). Faced with the Pharisees, the Lord shows the way to approach the Kingdom of Heaven. Yet, It is difficult to leave the known to return to the newness of the Kingdom. How does this teaching speak to us about our efforts for renewal in the Church today? As I offer you my day, I pray for educators so that, following the example of Christ Jesus, they teach love and fraternity to those around us. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lúc này đây, con tạm nghỉ ngơi để suy ngẫm về những lời dạy của ĐTC Phanxicô: “Hành vi của những người nói: ‘Chúng tôi luôn làm theo cách này’ xuất phát từ một ‘con tim khép kín’. Nếu con tim chúng ta đóng kín trước sự mới mẻ của Thần Khí, ta sẽ không bao giờ đạt được chân lý trọn vẹn. Và khi ấy, chúng ta sẽ chỉ sống một nửa cuộc đời, một cuộc đời được chắp vá bằng những điều mới mẻ trong một con tim không mở ra cho Lời Chúa ngự đến. Chúng ta sẽ chỉ sở hữu một trái tim khép kín không có khả năng thay da đổi thịt.” Những lời này đang nói gì với con? Trong những khía cạnh nào của cuộc đời, con từ chối việc mở lòng ra với những điều tươi mới? Lạy Chúa, con quyết tâm đổi mới mục đích của mình để nhận ra điều gì giúp con phát triển.

WITH JESUS DURING THE DAY

And now I stop to meditate on these words of Pope Francis: “The behavior of those who say: ‘We have always done it this way’ comes from a ‘closed heart’. If your heart is closed to the novelty of the Spirit, you will never reach the full truth. And your Christian life will be a half life, a life patched up with new things on a structure that is not open to the voice of the Lord. You will have a closed heart not capable of changing skins”. What are these words saying to me? In what dimensions of my life do I resist opening up to novelty? I renew my purpose to recognize in you what helps me grow.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày sống vừa qua, đã đến lúc con dừng mọi hoạt động để nhìn lại ngày sống của mình. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã phá vỡ truyền thống của chính mình và loan truyền thái độ mới dẫn đến Nước Trời (Mc 2,18-22). Con có rời bỏ những định kiến chắc chắn của mình, ra khỏi vùng an toàn, và lên đường với Chúa Giêsu về miền đất mà Thiên Chúa đã hứa ban như lời ĐTC Phanxicô nói không? Hay con vẫn tiếp tục sống là một bầu da cũ với rượu cũ? Lạy Chúa, xin hãy đến và canh tân để con trở thành bầu da mới với rượu mới. Kính mừng Maria… 

WITH JESUS IN THE NIGHT

It is time to review my day. In today’s Gospel, Jesus breaks his own tradition to spread the new attitudes that lead to the Kingdom (Mk 2:18-22). Have I left my certainties, my comfort zone, and have I set out with Jesus towards the land that God promises as Pope Francis says? Or have I continued to be that old wineskin with the old wine? Prepare me, Lord, to be a new wineskin to welcome the new wine. Hail Mary.