Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-02-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 16/02/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con mở cửa sổ đón chào ngày mới này, hít thở thật sâu và cảm tạ Cha vì một cơ hội mới trong cuộc sống. Con suy ngẫm Lời Chúa nói với con hôm nay: “Anh ngước mắt lên: anh trông rõ và khỏi hẳn, anh thấy tỏ tường mọi sự.” (Mc 8,22-26) Liệu có phải con đã từng cận kề với mọi người xung quanh mình trong các hoàn cảnh, trong mọi thời điểm, nhưng lại không nhận ra giá trị của họ cho đến khi họ không còn ở cạnh bên nữa không? Nguyện xin Chúa Giêsu ban cho con đôi mắt mới để con nhìn rõ và biết trân trọng mỗi một người, mỗi một cơ hội đến với con. Con dâng ngày sống để cầu nguyện cho một người phụ nữ đặc biệt mà con cần phải trân trọng hơn. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Open the windows to this new day, breathe, and begin thanking the Lord for this new opportunity in life. Read carefully what the Word brings you: “The man looked: he was cured, and he saw everything clearly.” (Mk 8: 22-26). Has it happened to you to be close to people, situations, things and not realize how valuable they are but when they are no longer there? Ask Jesus for new eyes to see clearly and appreciate each being, each opportunity. Offer your day for a particular woman that you need to value more. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Trước khi tiếp tục ngày sống, con dành một chút thời gian để cầu nguyện. Con nhớ lại ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng và lưu tâm đến những gì Ngài nói: “Sự đóng góp của phụ nữ trong việc xây dựng một thế giới mà đó có thể là tổ ấm cho mọi người – là không thể thay thế”, đặc biệt là trong thời kỳ hậu đại dịch. Con có trân trọng những người phụ nữ mà con gặp hàng ngày không? Con thể hiện điều ấy như thế nào? Lúc này, con chọn ra một người chị em sống thánh hiến mà con biết để cầu nguyện cho người ấy trước khi tiếp tục ngày sống.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Before continuing the day take a moment of prayer. Recall the Pope’s prayer intention and take into account what he says: “The contribution of women in building a world that can be a home for all is irreplaceable,” especially in the post-pandemic. Are you appreciative enough of the women you come across on a daily basis? What can you do to grow at this point? I now propose that you choose a consecrated woman that you know to pray for her before continuing your activities.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con tận dụng giây phút ngày sống đang dần khép lại để cảm tạ Cha vì những ơn ban mà con nhận được ngày hôm nay. Con đã có kinh nghiệm nào về những cuộc gặp gỡ ở trong gia đình, tại nơi làm việc và trong khu phố? Con có xảy ra mẫu thuẫn với ai đó không? Lạy Chúa Giêsu, con cần đổi mới cái nhìn của con nơi người khác, mà chỉ có Ngài mới có thể ban cho con đôi mắt mới. Xin Người ban ơn giúp sức để con nhìn thấy những mặt tích cực ở đối phương thay vì sự quy kết dẫn đến thù hận vô nghĩa. Con viết ra một giải pháp cho ngày mai. Con cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này, biết quý trọng những điều tốt đẹp mà phụ nữ mang lại cho Hội Thánh. Kính mừng Maria …

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Take advantage of the fact that the day is quieting down to come into you and be grateful for the blessings received today. How did you experience the encounters today, in your family, at work, in the neighborhood? Did you have a conflict with someone? You need to renew your perspective. Only Christ can give you new eyes. Ask for his help to see the positive in the other instead of the recrimination that leads to senseless enmities. Write down a proposal for tomorrow. Pray for the monthly intention, valuing the good that women bring to the Church. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao