Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-04-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/04/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới bằng cách mở cửa trái tim mình đón nhận, tìm kiếm Chúa và chỉ thực sự được nghỉ ngơi trong Ngài. “Chúa Giê-su phân phát bánh cho họ, muốn ăn bao nhiêu tùy ý” (Ga 6,1-15). Mọi thứ mà chúng con được lãnh nhận trong sự sáng tạo là một món quà để chia sẻ. Không phải sự đồng lòng mà là công lý, rằng mọi người đều có quyền tiếp cận những món quà trên trái đất này. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói, chúng ta là những người trông nom, không phải là người chủ sở hữu. Xin cho chúng con biết coi sóc bằng tính công lý mà ở đó cho phép mọi người tiếp cận tất cả những món quà chung. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start this day open to the action of Christ in your heart that seeks him and that only rests in him. “He distributed them to them, he gave them everything they wanted.” (John 6:1-15). Everything that has been given to us in Creation is a gift to share. It is justice and not solidarity that everyone can access the gifts of the earth. We are administrators and not owners as Pope Francis tells us. Let us administer with justice allowing access to all of what is common. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại nghỉ ngơi đôi chút vào buổi chiều để được gặp gỡ Chúa Giê-su. Ngài dạy con rằng: Chúng con có một người Cha luôn yêu thương chúng con hết mực. Ngài đại diện cho tình yêu thương của Chúa, và mời gọi chúng con loan báo tin mừng thông qua hành động đoàn kết và nhân hậu với nhau. Như Đức Thánh Cha đã nói “không ai tự thoát được một mình, chỉ có tất cả mọi người mới có thể cứu giúp lẫn nhau.” Chúng con cần nhận ra rằng, khi làm cùng nhau như một gia đình, chúng con sẽ làm tốt hơn, khi đó chúng con cảm nhận được nhu cầu của anh chị em giống như nhu cầu của chính mình, và làm mọi thứ để đáp ứng những nhu cầu đó. Xin Chúa giúp chúng con làm cho nó trở nên dễ dàng hơn cho người khác và sống đúng phẩm giá của chúng con.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break this afternoon to meet Jesus. He teaches us that we have a loving Father. He is the face of the Father’s love and invites us to transmit this good news through our acts of solidarity and mercy. As the Pope says “no one is saved alone, it is only possible to save together.” It is urgent to recognize that we will do well as humanity as a human family when we feel the needs of the brothers and sisters as our own and work for them. Let us make it easier for others to live with dignity too.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm một góc yên tĩnh để kết thúc một ngày sống, và tạ ơn Chúa vì những món quà Ngài đã ban tặng cho con. Con đã sống trong mối tương quan với người khác như thế nào? Sự yêu thương chân thành hay mưu tính ích kỉ cho bản thân chiếm ưu thế hơn? Con nhìn mọi người xung quanh con như thế nào? Con nhớ rằng “Virus Corona không chỉ là một dịch bệnh mà con người phải đương đầu, mà đó còn là đại dịch mang đến những nguồn bệnh lớn hơn nữa”, như là “cái nhìn méo mó của con người, một cái nhìn lờ đi nhân phẩm của chính họ.” Con cần thay đổi những khía cạnh nào của con người con? Xin Cha ban cho con đôi mắt của Ngài để con có thể nhìn mọi người theo cách mà Cha đã  nhìn chúng con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet corner to close your day and give thanks for the gifts received. How did you live your relationships with others? Did sincere love or selfish interests predominate? How do you look at those around you? Remember that “the coronavirus is not the only disease that must be fought, but the pandemic brought to light broader pathologies”, such as “the distorted vision of the person, a look that ignores their dignity” What part of you needs change? Ask the Father to give you his eyes to see the other as He sees them. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.