Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay chúng ta mừng lễ trọng Chúa lên trời. “Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc16,19), và Ngài chuyển cầu cùng Chúa Cha cho chúng ta. Khi đối diện với những vấn đề nảy sinh hôm nay, con ngước trông lên trời và tin cậy vào Cha là Đấng chăm sóc con, con không cô đơn! Không tuyệt vọng! Mọi thứ sẽ qua đi còn Thiên Chúa thì trường tồn. Con dâng lên Cha ngày sống để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng. Con nhắm mắt lại và đặt bên cạnh Thánh Tâm Chúa Giê-su những điều con đang mang trong lòng lúc này. Con bắt đầu ngày sống mới trong yêu thương. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Today we celebrate the Solemnity of the Ascension. Jesus “ascended into heaven and sat down at the right hand of God” (Mark 16:15-20). From there, he intercedes with the Father for you. Faced with the problems that arise today, raise your gaze to heaven and trust God who takes care of you. You’re not alone! Do not despair! Everything passes, God remains. Offer what you live today for the intentions of the Pope. Close your eyes for a moment and put next to the Heart of Jesus what you carry in your heart today. Start your day with love! Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con đặt mình trước sự hiện diện của Chúa và ngẫm nghĩ: Hôm nay khoảnh khắc nào con cảm thấy được sự hiện diện của Ngài bên con? Ngài mời gọi con như thế nào? Suy niệm với ĐTC Phanxicô: “trên nguyên tắc, tư tưởng Kitô giáo không chống lại cái nhìn về lợi nhuận. Đúng hơn tư tưởng này chống lại lợi nhuận kiếm được bằng mọi giá, thứ lợi nhuận bỏ quyên con người và làm con người thành nô lệ, thứ lợi nhuận giản trừ con người thành một sự vật như những sự vật khác, thành một biến số của một quy trình mà tư tưởng này không thể chế ngự hay chống lại được.”

WITH JESUS DURING A DAY

Put yourself in the presence of the Lord again and think: In what moments have you felt his presence next to you? How did he call you today? Meditate with Pope Francis: “Christian thought is not opposed in principle to the perspective of profit, rather it is opposed to profit at any cost, to profit that forgets man, that makes him a slave, that reduces him to a thing among other things, to a variable of a process that it cannot control or that it cannot oppose in any way.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm buông xuống, con cám ơn Chúa về những ơn lành Ngài đã ban. Hôm nay con trở thành cầu nối với những người xung quanh chưa? Hay là con làm cho hố sâu ngăn cách thêm lớn hơn? Con có mở rộng tâm hồn để đón chào anh chị em và gặp gỡ những người lạnh nhạt với con không? ĐTC nói rằng “tình yêu tạo nên mối dây liên kết và mở rộng sự hiện hữu, cùng giúp lôi kéo con người ra khỏi mình để đến với tha nhân”. Con xin Chúa tha thứ cho sự cứng lòng của con và con sẽ cố gắng cải thiện bản thân để trở nên món quà cho anh chị em mình. Kính Mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Look at your journey now as evening falls. Be grateful for the gifts of God on this day. Did you create bridges with those who surrounded you or did you deepen the fissures? Did you broaden your heart to welcome your neighbor? Did you go out to meet the one who is far from your affection? The Pope teaches us that “love creates bonds and expands existence when it draws the person from himself to the other.” Ask for forgiveness for what you did not know how to deliver and point out a purpose to improve in the gift of yourself to your brothers and sisters. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.