Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 16/06/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Hôm nay, Giáo Hội hân hoan mừng kính trọng thể lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, và con bắt đầu ngày mới này bằng việc cảm tạ cách mà niềm tin đã nuôi dưỡng cuộc sống con và những người xung quanh. “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9,13) là lời yêu cầu của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ Người. Hôm nay, con sẽ luôn nhắc nhở mình rằng, như chính Chúa Giêsu là của ăn nuôi sống đích thực, thì những công việc con làm cũng là của ăn cho anh chị em con. Con xin hiệp ý cùng ĐGH, dâng lên Chúa công việc trong ngày sống hôm nay của con cho các gia đình Công Giáo sống trong thế giới này. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

The Church rejoices on this day of the Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Jesus, and I open my day by thanking the way in which faith nourishes my life and that of those around me. “Give them something to eat” (Lk 9:13) is the request that Jesus makes of his disciples. Today I will keep in mind that, just as Jesus is true food, so my works must be food for my brothers and sisters. I offer, in union with the Pope, the works of my day for Christian families around the world. Our Father

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“’Chúa Giêsu sai các môn đệ chuẩn bị nơi cử hành bữa tiệc ly. Các môn đệ thưa với Đức Giê-su: ‘Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?’” (Mc 14,12). Khi chiêm ngắm và tôn thờ sự hiện diện của Chúa trong Bánh Thánh, chúng ta cũng được mời gọi tự hỏi: Chúng ta muốn chuẩn bị Lễ Vượt Qua của Chúa ở ‘nơi nào’? Đâu là ‘những nơi chốn’ trong cuộc sống của chúng ta mà Chúa muốn chúng ta đón tiếp Ngài? ” (ĐTC Phanxicô, 6/6/2021)

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“Jesus sends his disciples to prepare the place to celebrate the Paschal Supper. It was they who asked: Master, ‘Where do you want us to make preparations for you to eat the Passover?’” (Mk 14, 12). As we contemplate and adore the Lord’s presence in the Eucharistic Bread, we too are called to ask ourselves: In what “place” do we want to prepare the Lord’s Passover? What are the “places” in our life where God asks us to host him?” (Pope Francis, June 6, 2021)

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con lấy lại bình an trong tâm hồn. Con chú ý đến cách mà Chúa Cha đang nhìn con, con đang ở trong sự hiện diện của Người. Con thả lỏng bản thân, loại bỏ những suy nghĩ rối bời ra khỏi tâm trí và cho phép trái tim mình được nghỉ ngơi. Con nhìn lại ngày sống từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Con cầu xin Chúa nói cho con nghe về những điều con đã sống. Con chờ đợi, và khi tiếng Chúa vang vọng trong con, con cẩn thận ghi lại. Con tạ ơn Chúa và xin sự trợ giúp để sống một cuộc sống vui vẻ vào ngày mai. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Regain your inner calm. I notice how the Father looks at me, I am in his presence. I relax my body, let the confused thoughts out and let the heart rest. I look at the day as it has gone from morning until now. I ask the Lord to tell me a word about what I experienced. I wait, and when it appears, I take note. Thank God and ask for help in living a joyful life for tomorrow! Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao