Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-07-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 16/07/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày mới hôm nay, với đôi mắt và trái tim của Chúa Giêsu – là gương mặt hữu hình của Tình yêu Chúa Cha. “Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân” (Mt 12,18). Con sống một ngày với đôi mắt hướng về Đức Kitô để đối xử với mọi người như anh chị em, con cái cùng một Cha, bởi vì ” tất cả mọi người nam và nữ đều là con Thiên Chúa” – như lời ĐTC Phanxicô nói – “trong Chúa Ki-tô” người là Trưởng Tử của chúng con. Ước mong sao đường lối của con là đường lối của Đức Ki-tô, đặc biệt đối với Ông Bà của con. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Start your day with your eyes and heart set on Jesus, the visible face of the Father’s Love. “Look at me I serve my chosen one whom I prefer. I will put my Spirit on him so that he proclaims justice to the nations” (Mt 12:18). Live your day with your eyes fixed on Christ treating everyone as brothers, children of the same Father, because “all men and women are children of God” as Francis says “in Christ” who is our older brother. May your ways today be those of Christ, especially with grandfathers and grandmothers. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm dừng lại đôi chút trước khi tiếp tục công việc còn lại trong hôm nay. Con đã phục vụ như thế nào trong ngày sống này? Bao nhiêu tình yêu thương con đã đặt vào những công việc thường ngày của mình, với gia đình mình, đặc biệt với những người yếu đuối nhất? “Một gia đình không có sự tôn trọng và chăm sóc ông bà cũng là những người lưu giữ ký ức của họ, là một gia đình chia rẽ, nhưng một gia đình có ký ức là một gia đình có tương lai” (ĐTC Phanxicô). Trong nửa cuối ngày hôm nay, con gọi điện thoại, thực hiện một hành động phục vụ hoặc chia sẻ thời gian với những thành viên lớn tuổi nhất trong gia đình. Đó là một cử chỉ của sự công nhận và tình yêu.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a pause before continuing your tasks. How have you served today? How much love have you put into your routine tasks, with your family, especially with the weakest? “A family that does not respect and care for their grandparents, who are their living memory, is a disintegrated family; but a family that remembers is a family with a future” (Pope Francis). In this second half of the day, call by phone, do an act of service, or share your time with the oldest members of your family. It is a gesture of recognition and love.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con giữ thinh lặng nội tâm để nhìn lại những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay. Con đặc biệt lưu ý đến những hành động của tình yêu trao đi và nhận lại trong ngày sống của mình. Những ai đã xuất hiện trong những sự việc đó? Con gửi đến họ lời cảm ơn. Con có thể yêu thương ai đó nhiều hơn không? Con có thể phục vụ và chăm sóc cho người lớn tuổi chưa? Con làm mới lại một quyết tâm thực hiện trong tháng này vào ngày mai và viết ra quyết tâm thực hiện của chính mình. Kính Mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Maintain inner silence to gather the events and happenings of the day. Put your attention on the actions of love given and received today. What people are in them? Give thanks for those people. Could you have been more loving with someone? Have you been able to serve and care for the elderly? Renew a resolution you’ve made this month for tomorrow. Write it down. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao