Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-11-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 16/11/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày sống mới với niềm vui vì có thêm cơ hội mới để sống hết mình với sứ mạng mà Chúa Giêsu tin tưởng trao phó. “Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.” (Lc 19, 11-28). “Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng con cất giữ ân sủng ở nơi an toàn, nhưng muốn chúng con sử dụng nó để sinh ích cho người khác” (ĐTC Phanxicô). Con được ban tặng tài năng nào trong ngày hôm nay? Con có thể chia sẻ chúng như thế nào và với ai? Con xin dâng Chúa ngày sống để hiệp cùng ý cầu nguyện trong tháng này. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Begin this day with joy for this is a new opportunity to live out the mission that Jesus entrusts to you. “I tell you, to everyone who has, more will be given, but from the one who has not, even what he has will be taken away” (Lk 19: 11-28). “Jesus does not ask us to keep his grace in a safe, but rather, he wants us to use it for the benefit of others” (Pope Francis). What talents do you have to offer on this day? How and with whom can you share them? Offer your day taking into account the intention of the month. Our Father.

 

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dừng lại để nghỉ ngơi và suy ngẫm lời mời gọi của ĐTC về những khả năng mà con đã được lãnh nhận. “Những điều tốt lành chúng ta nhận được là để trao ban cho người khác, và đó là cách để chúng được lớn lên. Như thể Thiên Chúa đã nói với chúng ta: Đây là lòng thương xót, sự dịu dàng và tha thứ của Ta. Hãy cầm lấy và sử dụng chúng một cách dồi dào, và chúng ta đã làm gì với chúng? Chúng ta đã nâng đỡ động viên bao nhiêu người trong niềm hy vọng? Bao nhiêu tình yêu thương mà chúng ta đã chia sẻ với tha nhân? Đây là những câu hỏi cốt yếu cần để chất vấn bản thân mình?” (ĐTC Phanxicô). Con để những câu hỏi này thách thức chính bản thân con, và cầu xin ơn Chúa trước khi tiếp tục ngày sống.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a break, and reflect with the Pope on the talents you have received. “The goods we have received are to be given to others, and that is how they grow. It is as if God told us: Here is my mercy, my tenderness, my forgiveness: Take them and use them abundantly, and what have we done with it? How many people have we encouraged with our hope? How much love have we shared with our neighbor? These are questions that will do us good to ask ourselves” (Pope Francis). Let these questions challenge you, and ask for God’s help before entering back into your day.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con để một ngày kết thúc trong bình an. Con dâng lời cảm tạ Chúa vì những ơn lành đặc biệt con đã lãnh nhận, và nhìn lại những khoảnh khắc trong ngày. Những khoảnh khắc này đã để lại trong con điều gì? Những cuộc trò chuyện của con với người khác diễn ra như thế nào? Con có xem trọng những người đi qua cuộc sống của mình không? Con có trao cho người khác tình yêu thương mà con đã nhận được hay không? Con có ghi nhớ mục tiêu và những dự định trong tháng của mình không? Con dành một khoảng thời gian để ngồi lại với Chúa, và ngày mai xin Chúa ban cho con được đầy tràn Tình Yêu của Ngài để trao đi, đặc biệt đến những người đang cần đến tình yêu và dễ bị tổn thương. Con viết ra quyết tâm của mình. Kính Mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Let your day come to a peaceful end. Give thanks for a special grace you may have received from the Lord, and review the day’s moments. With what did these moments leave you? How were your conversations with others? Did you value those you came across? Did you give back to others the Love you yourself received? Did you keep in mind your goals and the intention of the month? Stay with the Lord for a while, and for tomorrow, ask for the grace to be able to give the Love that dwells in you to others, especially to the most needy and vulnerable. Write down your resolution. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao