Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-02-2022

 

 

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 17/02/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Thức dậy với niềm hứng khởi cho ngày mới này, con bắt đầu lời cầu nguyện của mình bằng việc tạ ơn và lắng nghe Lời Chúa nói: “Còn anh em, anh em bảo thầy là ai?” (Mc 8,27-33). Con có thể nghe những gì người khác nói, viết và nghĩ về Chúa Giêsu, nhưng con sẽ không thể kết hiệp với Người thông qua kinh nghiệm của người khác. Không gì có thể thay thế được cuộc gặp gỡ cá vị giữa con với Chúa. Lạy Cha, xin cho con biết để Ngài chất vấn, và con cũng sẽ chất vấn Ngài với những thắc mắc trong lòng. Con bắt đầu cuộc trò chuyện với Ngài và kéo dài nó cả ngày, chính điều đó thúc đẩy con đến với sứ mệnh của Ngài. Trong cuộc trò chuyện này, con đặc biệt nhớ đến những người phụ nữ sống đời thánh hiến và dâng lời nguyện cho họ. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Wake up with excitement to this new day. Begin your prayer by giving thanks and listening to the Lord ask you: “And you, who do you say that I am?” (Mk 8:27-33). You will be able to hear what others say, write, and think about Jesus, but you will not be able to relate to Him because of the experience of another. Nothing can replace your personal encounter with the Lord. Let yourself be questioned by Him and question Him, too. Start a dialogue that lasts the whole day and that drives you to his mission. In this conversation include also consecrated women, giving thanks for them especially Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm dừng đôi chút để nhìn vào tâm hồn mình. Con đang sống trong một giai đoạn đặc biệt của Thượng Hội Đồng Giáo Hội, cùng nhau bước đi và suy đi nghĩ lại nhiều điều. Trong Thượng Hội Đồng Giáo Hội, ĐTC Phanxicô đang mời gọi chúng con “dành thời gian để ở với Chúa và thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa tha nhân.” Điều này đánh động con như thế nào? Cuộc gặp gỡ hàng ngày với Chúa Giêsu sẽ mang lại sự cởi mở để chúng con gặp gỡ lẫn nhau. Sáng kiến nào xuất hiện trong đầu con? Con tiếp tục ngày sống và cầu nguyện cho những người phụ nữ đang tích cực cộng tác để làm cho Giáo hội trở thành một ngôi nhà hiếu khách cho tất cả mọi người.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Pause to reorient your heart. We are living a special time of Synod in the Church, of walking together and rethinking many things. In this ecclesial Synod, Pope Francis is inviting us to “take time to be with the Lord and to foster the encounter between us.” How does this resonate with you? The daily encounter with Jesus will bring openness to meet each other. What initiative arises in you? Continue your day praying for those women who are actively collaborating to make the Church a hospitable home for all.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Trong vòng tay của Mẹ Maria, con khép lại ngày sống này. Xin Mẹ giúp con nhìn lại cách mà con đã sống ngày hôm nay. Con dâng lời tạ ơn vì những ân huệ mà con đã nhận được. Xin cho con biết nhìn bằng đôi mắt của con tim, xem rằng con đã đặt để bao nhiêu tình yêu thương nơi điều đã làm con cảm động. Con làm việc một cách quảng đại hay là con tính toán mọi thứ? Liệu con đã cho đi cách như không, hay con kiếm tìm phần thưởng? Lạy Cha, xin cho con biết noi gương Mẹ Maria và rất nhiều phụ nữ sống đời thánh hiến trên thế giới, ngày mai con quyết tâm phục vụ cách tận tụy hơn, và tăng thêm nhiều cuộc gặp gỡ với tha nhân. Kính mừng Maria …

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Close the day by the hand of Mary. Ask our Mother to help you look at how you have lived today. Acknowledge a grace that you have received and that you want to be thankful for. See with the eyes of the heart how much love you have put in what has touched you. Do you work generously or do you calculate everything? Do you give selflessly or do you seek reward? Like Mary and so many consecrated women in the world, propose tomorrow to serve with more dedication, enhancing the encounter with others. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao