Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-03-2022

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 17/03/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

“Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó…Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.” (Lc 16,29-31). Ngày mới dần ló rạng, con tạ ơn Cha vì Lời Người đã ban cho con hôm nay. Tiếng nói của Giáo hội ngày nay không những được biết thông qua Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục, mà còn qua toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Con xin dâng lên Cha ngày sống mới hôm nay, hiệp cùng với hết thảy mọi thành viên trong Mạng Lưới Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha, xin ban cho con Thánh Thần Chúa hầu giúp con lắng nghe được tiếng nói của Hội Thánh. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

They have Moses and the prophets. Let them listen to them…if they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded if someone should rise from the dead (Lk 16:29-31). The day is dawning. Thank you, Lord, for the Gospel that you offer to me. The Church of today speaks through the Pope and Bishops, but also through the people of God. I ofer you my day, Lord, in union with all the members of the Pope’s Worldwide Prayer Network. Give me your Holy Spirit to help me listen to the voice of the Church. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Giữa ngày sống hôm nay, con bình tâm ngẫm lại lời đáp trả của tổ phụ Áp-ra-ham với ông nhà giàu: “Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.” (Lc 16,29). Con lắng lòng lại và suy niệm với lời dạy của ĐTC: “Chúng ta không là những người giàu có nhất, cũng không phải là những người nghèo khổ nhất trên thế giới này. Cha mời gọi các con hãy lắng nghe lời của Mô-sê cùng các vị ngôn sứ, và đặc biệt là lời Chúa. Bởi qua đó là chính Thiên Chúa nói với mỗi người chúng ta. Hãy luôn sẵn sàng và lắng nghe Chúa muốn nói gì với ta…Mỗi người Ki-tô hữu chúng ta được mời gọi trở nên ‘cây sự sống’, là người hấp thụ lấy sự ô nhiễm của thờ ơ và trả lại khí oxy tình yêu cho thế giới.” Kính mừng Maria…

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

In the middle of that day, I calmly consider Abraham’s answer to the rich man: “They have Moses and the prophets, let them listen to them!” (Lk 16:29). Then I meditate. “We are of course not among those who are very rich, but we are far from being among the poorest in the world. So let’s listen to Moses and the Prophets, and especially the Gospels. Through them, God speaks to us. Let’s really listen to him…We Christians are called to be ‘trees of life’ who absorb the pollution of indifference and restore the oxygen of love to the world.” (Pope Francis). Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Ngày đã dần khép lại, con nghỉ ngơi và nhìn lại tất cả những trải nghiệm và những việc con đã làm, đặc biệt là những điều đã mang lại cho con niềm vui cũng như nỗi buồn. Lời Chúa hôm nay đã thách thức hành động của con và những hệ quả của chúng. Liệu con có thực sự sẵn sàng lắng nghe Mô-sê, các Ngôn Sứ, Tin Mừng, và Hội Thánh chưa? Hay con chỉ tận hưởng cuộc đời mình như ông nhà giàu kia? Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được Thánh Thần của Chúa soi sáng và giúp con bước theo Người trên hành trình đời sống. Xin Ngài thúc đẩy trái tim con nên yêu mến anh chị em bên cạnh mình. Sáng danh Đức Chúa Cha…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

At the end of the day, I retire and review all that I have experienced and done. I look particularly at what gave me joy and what pained me. Today, the Gospel challenges me about my actions and their consequences. Am I really willing to listen to Moses, the Prophets, the Gospels, the Church? Or am I just enjoying my life like the rich man? Jesus, allow me to be inspired by the Holy Spirit and help me to follow you on the path of life. Move my heart to the love of my neighbour. Glory be to the Father…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao