Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/05/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con khởi đầu tuần cuối của Mùa Phục Sinh với ý thức sâu sắc về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng luôn đồng hành cùng con trong mọi ngày sống. Chúa Giê-su nhắc nhở con rằng: ‘Thầy đã thắng thế gian’ (Ga 16, 29-33). Chúa Giê-su đã lên Trời, nhưng Ngài không bỏ mặc chúng ta. Thần Khí của Ngài luôn ở cùng chúng ta. Con dâng lời cầu nguyện sáng nay lên Chúa Thánh Thần, xin Ngài thắp sáng tâm hồn con để con trở nên giống hình ảnh Chúa Giê-su. Con xin dâng ngày mới, những việc con làm, những lời con xin, cùng với mọi đau khổ và những điều con chịu để cầu theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Begin this last week of Easter with the desire to be more aware of the presence of the Holy Spirit, who accompanies you day by day. Jesus reminds us today: “I have overcome the world” (John 16: 29-33). He has ascended to heaven, but he has not orphaned us. His Spirit is with you. Direct your prayers to him this morning, asking him to inflame your heart so that it may resemble that of Jesus. He offers your work, your prayer, your sufferings and what it costs you… for the intention of the Pope. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con giành chút thời gian trong buổi trưa để gặp gỡ cùng Chúa. Con bước vào cầu nguyện và suy gẫm về lời của Đức Giáo Hoàng: ‘Bối cảnh hiện tại yêu cầu một khuôn khổ tài chính toàn cầu, với những quy tắc công bằng và minh bạch, để hướng đến một thế giới đầy công bằng và hiệp nhất hơn, mà điều ấy cần phải chống lại những sự dữ, tạo ra những công việc tốt đẹp cho mọi người, cũng như một hệ thống nhà ở và đảm bảo chăm sóc sức khoẻ.’ Sự công bằng, bình đẳng, tinh thần đoàn kết, phẩm giá… Con có thể làm gì để biến những điều ấy thành hiện thực trong cuộc sống của con?

WITH JESUS DURING A DAY

Create space in your schedule to be with the Lord this afternoon. Put yourself in prayer and meditate on the words of the Pope: “The current context demands a global financial framework, with its own fair and clear rules, to achieve a more equitable and united world, in which it is possible to defeat hunger, to offer everyone a decent work, a decent home and the necessary health care.” Justice, equity, solidarity, dignity … what can you do today to make these words a reality around you?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn về ngày sống, khi nó dần tan, cảm thấy biết ơn vì những điều đã xảy đến. Con tự hỏi, những mối tương quan của con với mọi người và với môi trường xung quanh như thế nào? Con có quan tâm đến những người xuất hiện trong cuộc đời con hôm nay? Con nghĩ về những điều Đức Giáo Hoàng nhắn nhủ ‘để đi từ việc hưởng thụ đến việc biết hy sinh, từ lòng tham lam đến sự độ lượng, từ điều lãng phí đến những lúc biết sẻ chia… Điều này có nghĩa là con đang chuyển từng chút một từ những gì mình muốn sang những gì thế giới của Chúa muốn.’ Nếu con muốn xin Chúa tha thứ về điều gì, con có thể xin điều ấy với sự phù hợp cùng mục đích sống vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take some time to look at this day that is ending and be grateful for what you experienced. How was your relationship with others and with your environment? Have you taken good care of each person that entered your life today? Reflect on this phrase by Pope Francis “to go from consumption to sacrifice, from greed to generosity, from waste to the ability to share … it means to go little by little from what I want to what God’s world needs.” If you want to ask the Lord for forgiveness for something, you can do it along with a purpose for your journey tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.