Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-06-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/06/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Hôm nay là ngày lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria. “Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng“(Lc 2, 51). ĐTC mời gọi con hãy “đặt vào Trái Tim vẹn sạch – trái tim vô nhiễm nguyên tội, là nơi phản chiếu hình ảnh Thiên Chúa – những tốt lành quý giá của tình bạn và hòa bình. Ở đó có tất cả những gì chúng ta có và tất cả những gì chúng ta là, để Mẹ Maria có thể nên người Mẹ đã được Chúa ban cho chúng ta, là người che chở và chăm sóc cho chúng ta.” Con xin được núp dưới tà áo của Mẹ, vì vậy con sẽ không phải thất vọng, và con dâng lên Mẹ những ai đang phải chịu đau khổ. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Today is the Feast of the Heart of Mary. “His mother kept all these things in her heart” (Lk 2:41-51). The Pope invites you to “place in that clean, immaculate Heart, where God is reflected, the precious goods of friendship and peace. In there is all that we have and all that we are, so that she may be the Mother who has been given to us by the Lord. She is the one that protects and cares for us.” Surrender to her and you will not be disappointed, and offer to her those children of hers who suffer from torture. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con tìm một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi trong Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ. “Giống như những đứa trẻ, khi chúng sợ hãi, chúng chạy đến với mẹ và khóc, để tìm kiếm sự chở che. Chúng ta cũng hãy chạy đến với Mẹ Maria, đặt nỗi đau đớn và sợ hãi của chúng ta vào Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, và hoàn toàn hiến thân cho Mẹ.” Con muốn dâng tặng điều gì cho Mẹ? Là một người Mẹ tốt lành, Mẹ Maria luôn quan tâm đến hết thảy mọi thứ của con cái Mẹ. Con nguyện xin Mẹ ban ân sủng để con cũng mang một trái tim hiền dịu đối với những ai đang cần sự giúp đỡ. Xin Mẹ cùng đi với con trọn ngày sống này.

WITH JESUS DURING THE DAY

Find a quiet place to rest in the immaculate heart of Mary. “Like children, when they are scared they go to their mother to cry, to seek protection. Let us go to our Mother, putting our fear and pain in her Heart and give ourselves totally to her.” What do you want to give her? As a good mother, she is interested in everything that is yours and that of each of her children. Ask her for the grace of a maternal-paternal heart towards your brothers and sisters in need. Continue your journey with her.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày, con cất cao lời tạ ơn Mẹ Maria, và đặt khoảnh khắc này dưới ánh nhìn yêu thương của Mẹ. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì những lúc con bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống hàng ngày, con đã coi mối tương quan với Chúa là chuyện đương nhiên. Xin cho con biết lắng nghe lời mời gọi riêng tư của Chúa Giêsu: “Hãy đến cùng Ta”. Con phó thác lời cầu nguyện này cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria để con luôn biết trở lại với Mẹ mọi lúc. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Today I thank you for Mary our mother, and I place this moment under her gaze. Forgive me, Lord, for the times that, caught up in the frenzy of everyday life, I have taken my relationship with you for granted. Listen to the personal invitation of Jesus from the words “come to me.” I entrust this prayer to the Immaculate Heart of Mary so that I want to come back to her every time. Hail Mary.