Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/08/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con thức giấc trong buổi sớm mai. Con đắm mình trong việc cảm thụ cuộc sống này. Con lắng nghe tiếng Chúa từ trong hồn mình: Ngài ở đó, bên trong con; trong tim con, ở nơi mà những người gần gũi với con cũng đang cư ngụ. Một lần nữa con được nghe tiếng Chúa mời gọi con hãy đứng lên, và sống theo gương của Ngài, để yêu thương, trở nên một người tôi tớ cho những người thân yêu của con. Trong tình yêu ấy, con trở nên tự do. Trong sự hiện diện của tình yêu này, con cầu nguyện cùng Chúa Giê-su cho Hội thánh được tràn đầy những cặp đôi dám dấn thân để yêu thương trong sự tự do, để họ cũng biết trở nên tôi tới phục vụ mọi người. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I wake up this morning, and I let myself dwell in this life. I listen for Him in my heart: there he is, within me; in my heart where those close to me dwell. One more time I listen to his word that invites me to get on my feet and live like he did; to love, making myself a servant for those who are close to me. In that love I become free. In the presence of that love, I ask Jesus that the Church be filled with men and women who dare to love with that freedom that makes us a servant to others. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong những giờ phút này, con sống chậm lại và gắn kết với công trình của Chúa trong cuộc đời con. “Hãy tin tưởng rằng Chúa sẽ không bao giờ lìa bỏ ta.” (ĐGH Phanxicô) Thiên Chúa vẫn tiếp tục tỏ mình cho con, một cách sống động và chân thực trong cuộc sống này, Ngài là người bạn trung tín, Ngài đứng cùng con trong những giây phút khó khăn, và bước đi cùng con. Ngài thúc đẩy con biết sống chứng nhân giữa đời cho người khác, trở nên chứng tá cho tình yêu và hình ảnh của Ngài, bởi cách ấy mà nhiều người khác có thể quay về cùng Chúa. Trở về với ngày sống, con làm mới lại niềm tin tưởng phó thác nơi Ngài.

WITH JESUS DURING A DAY

In this moment, slow down and connect with the Lord’s work in your life. “Trust that God will never abandon us” (Pope Francis). The Lord continues to show himself, alive and real in our lives; he is a faithful friend who is present in the difficult moments, walking with us. He encourages us to be witnesses for those around us, witnesses of his love and his presence in a way that others can return his gaze. Go back to your day, renewed in your confidence in the Lord.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Nhìn lại ngày sống, con biết ơn về những trải nghiệm mà con có được. Đâu là những điều khiến con lo lắng? Những tình huống nào đã giúp con cảm thấy bình an, và những tình huống nào thì không như vậy? Đâu là những mục đích, thôi thúc, hay khuynh hướng mà con khám phá nơi cõi lòng khi nhìn lại những kinh nghiệm ấy? Hãy nhớ rằng, thông qua những suy nghĩ này, con sẽ có thể nhận ra và phân định được tiếng nói của Thần Khí trong trái tim, tách biệt được lời ấy với những tiếng gọi ồn ã khác để con có thể bước đi trên những con đường chắc chắn hơn. Xin Chúa tha thứ vì con đã chẳng hun đúc những thôi thúc lành thánh bên trong mình. Con quyết tâm chú ý hơn nữa đến những thôi thúc ấy trong đời sống mình vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Recall your day, thankful for what you experienced. What things worried you? What situations helped you stay peaceful, and which ones didn’t? What movements, inclinations, or tendencies do you discover in your heart after considering what you experienced? Remember that, through these considerations, you will be able to identify and discern the voice of the Spirit in your heart, distinguishing it from other voices so that you may walk on more certain paths. Ask forgiveness is you did not foster the divine movements within you, and make a resolution to be more attentive to those movements in your life tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao