Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-01-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 18/01/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Chúa, con mở lòng mình ra để đón chào ngày mới Cha ban tặng. Cha mời gọi con bước theo Người trên hành trình vốn không theo những lẽ thông thường, miễn sao là mưu ích cho tha nhân. “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát” (Mc 2,23-28). Lạy Cha, lời Phúc Âm hôm nay vang vọng trong con như thế nào? Con có đặt người thân cận lên trên những phong tục xã hội không? Con được mời gọi vào sứ mạng lòng thương xót của Chúa Giêsu. Con thưa chuyện cùng Chúa Giêsu như một cách để dâng ngày sống của mình và không quên cầu nguyện cho những ai đang bị bách hại vì niềm tin của họ. Lạy Cha chúng con …

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Open your heart to welcome this new day that the Lord gives you. The Lord invites you to follow him along paths that generally break structures, if it is for the good of the person. “The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. (Mk 2:23-28). How does this Gospel echo you? Do you put your neighbor before societal customs? You are invited on Jesus’ mission of compassion. Discuss this with Jesus as you offer your day. And don’t forget to pray for those who suffer religious persecution. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dừng lại để nghỉ ngơi. Ngày sống của con diễn ra như thế nào. Đôi khi thật khó khăn để con phân định điều gì là ưu tiên khi đối mặt với các tiêu chí nhân loại không liên can gì đến tình yêu. “Ý định của Thiên Chúa… không phải ẩn kín trong sự trừu tượng của tư tưởng mà được tìm thấy nơi con người với khuôn mặt, vết thương và lịch sử cuộc đời của anh ta. Ngài đến gặp họ và không cho phép mình bị lừa gạt bởi những lời nói không có khả năng ưu tiên và đặt những gì thực sự quan trọng làm trung tâm.” (ĐGH Phanxicô) Đâu là điều con phải làm ngược lại để tuân theo các tiêu chí của Chúa Giê-su? Con tiếp tục hành trình và cầu nguyện theo ý chỉ hàng tháng.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a break. How is your day going? Sometimes it is difficult to discern what to prioritize, in the face of human criteria that have nothing to do with love. “The logic of the Lord … far from hiding in ideological abstraction, seeks the person with his face, with his wounds and history. He goes to meet them and does not allow himself to be fooled by speeches incapable of prioritizing and putting what is really important at the center.” (Pope Francis) What do you have to reverse to follow the criteria of Jesus? Continue the path and pray for the monthly intention.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Một ngày sống dần khép lại. Con biết ơn về mọi ơn lành đặc biệt mà con đã nhận lãnh. Con nhìn lại những cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Chúng đã để lại điều gì trong con? Những cuộc trò chuyện hôm nay như thế nào? Con có trân trọng những người con đã gặp hay chỉ xét đoán và chỉ trích họ? Con có quan tâm đến mục đích và ý chỉ cầu nguyện trong tháng này của mình không? Con tiếp tục tâm sự với Chúa một chút. Lạy Chúa, ngày mai, xin ban cho con trái tim của Ngài, để loại bỏ mọi ánh nhìn tiêu cực. Con viết xuống những giải pháp của con. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Close your day. Be grateful for any special grace you have received. Review today’s encounters. What did they leave you? How were the conversations? Did you value those you encountered or did judgment and criticism predominate? Did you take into account your purpose and intention for the month? Stay talking with the Lord for a while and ask for his heart for tomorrow to filter out any negative gaze. Write your resolution. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao