Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/05/2021

⚽️⚽️⚽️ CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⚽️⚽️⚽️

Con bắt đầu ngày mới với tâm tình tôn vinh Thiên Chúa. “Lạy Cha, Xin Cha tôn vinh Con Cha” (x. Ga 17,1). Con cầu nguyện cùng Thiên Chúa những điều mà con dự định sẽ làm hôm nay, những người con sẽ gặp và những việc con sẽ làm. Dâng lên Thiên Chúa thái độ sẵn sàng trước sứ mạng mà Người trao phó và trước những điều sẽ diễn ra trong cuộc sống con hôm nay. Nài xin ân sủng để những gì con làm nhằm mục đích duy nhất là làm vinh danh Chúa. Con chia sẻ tâm tình cầu nguyện của mình lên phương tiện truyền thông… Lạy Cha chúng con…

⚽️⚽️⚽️ WITH JESUS IN THE MORNING⚽️⚽️⚽️

Start this new day glorifying the Lord. “Father, glorify your Son” (John 17:1-11). Put in prayer what you have on your agenda today, the people you will meet, the jobs you will do. Offer your availability to the Lord’s mission and everything that will happen in your life today. Ask for the grace that everything you do has the sole purpose of glorifying the Lord. Share your prayer on social media. Our Father…

🍎🍎🍎CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍎🍎🍎

Trong tâm tình cầu nguyện suốt ngày hoặc chiều hôm nay, con biết ơn Thiên Chúa vì con còn được sống tới giờ này. Hôm nay, con có thực hành những ý cầu nguyện của mình hay không? Suy ngẫm lời của Đức Giáo Hoàng “khi con nhận ra khía cạnh luân lý của lĩnh vực kinh tế, con có thể hành động với lòng bác ái huynh đệ, khao khát, tìm kiếm, bảo vệ ích lợi của những người khác và sự phát triển toàn diện của họ.” Hôm nay, con đã sử dụng ân sủng và tài năng của mình như thế nào? Con đã phục vụ ích lợi của người khác ra sao? Con dâng lời tạ ơn vì cuộc trò chuyện với Chúa Giê-su và tóm gọn những việc con làm trong ngày.

🍎🍎🍎WITH JESUS DURING A DAY🍎🍎🍎

In your prayer during the day or in the afternoon, be grateful for what you have lived up to now. Have you been able to put your intentions for today into practice? Meditate with Pope Francis: “When we recognize the moral dimension of economic life, we are capable of acting with fraternal charity, desiring, seeking and protecting the good of others and their integral development.” How have I used my gifts and talents today? Have they served the good of others? Give thanks for your encounter with Jesus and resume your tasks of the day.

🍇🍇🍇CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🍇🍇🍇

Tìm một góc tĩnh lặng, con dừng lại để nhớ lại những người đã hiện diện với con trong ngày. Con đã chú tâm tới hành động thân ái, đặc biệt là với những người xảy ra chuyện khó khăn với mình hay không? Con đã từng dừng lại để nhìn những mặt tích cực của họ và những điều con có thể học được từ họ hay không? Đức Giáo Hoàng dạy con rằng: thái độ thờ ơ với việc trau dồi và duy trì một mối tương quan đúng đắn với người thân cận phá hủy tương quan bên trong với chính mình, với người khác, với Thiên Chúa và với trần thế này. Con nài xin Chúa tha thứ nếu con có lỗi phạm. Con viết lại những điều mà mình có thể làm tốt hơn vào ngày mai. Kính mừng Maria…

🍇🍇🍇WITH JESUS IN THE NIGHT🍇🍇🍇

Find a quiet place, stop to observe the people who went through your day. Did you insist on cordial treatment, especially with the ones with whom you have difficulties? Did you ever stop to see the bright side of him or her and what you can learn from him or her? The Pope teaches us that neglect to cultivate and maintain a proper relationship with our neighbors destroys our inner relationship with ourselves, with others, with God and with the earth. Ask for forgiveness if you feel the need and write down areas where you can improve for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.