Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/08/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con khởi đầu ngày sống với một thái độ đón nhận, lắng nghe những điều mà Chúa muốn gửi gắm con hôm nay: “Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót” (Mt 20,1-16). Hôm nay, Thiên Chúa mời gọi chúng ta, là những chi thể của Hội Thánh, biết đổi mới tâm hồn, vì đối với Chúa, “Người đứng đầu” không liên quan gì đến sự giàu có, quyền lực, hay sức ảnh hưởng: Đơn vị đo lường của Ngài chính là tình yêu. “Kẻ đứng đầu” là những người biết yêu thương nhiều nhất. Con sẽ sống theo lời dạy ấy hôm nay như thế nào? Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start this new day with a receptive attitude, listening to what God wants to tell you today. “Thus, the last will be first, and the first will be last” (Mt 20:1-16). Today, the Lord invites us as a Church to renew our hearts, because for God, being “the first” has nothing to do with wealth, power, or influence: His unity is measured through love. Being “the first” is for those who love most. How will you live this out today? Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành một chút thời gian nghỉ ngơi trong ngày, và nhìn lại lòng mình từ lúc sáng sớm cho đến hiện tại. Liệu con đã có thể hy sinh từ bỏ mình và nâng đỡ những người sống xung quanh một cách yêu thương? Lạy Chúa, xin giúp con mặc lấy tâm tình hiến dâng và nhận lãnh một cách trìu mến và dịu dàng, điều được thể hiện qua câu nói của Thánh Padre Hurtado: “Hãy luôn biết cho đi đến khi đôi tay chúng ta rụng rời vì kiệt sức.” Trong thời khắc còn lại của ngày sống, đâu là những điều con có thể làm để chào đón mọi người xung quanh?

WITH JESUS DURING A DAY

I take a small break in my day, and I reflect on where my heart has been until this moment. I ask myself if I have been able to lovingly surrender to and nourish the people who I share my life with. Having the attitude to give and receive affectionately and tenderly is embodied in Padre Hurtado’s saying: “to give always until our arms fall from exhaustion.” For the rest of the day, what action can I take to welcome those around me?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn nhận lại những sự kiện đã xảy đến trong ngày và cảm tạ Chúa vì những món quà Người đã thương ban. Con suy ngẫm về những quyết định của mình. Liệu con đã có thể suy nghĩ thấu đáo mọi việc, và chỉ làm theo những điều tốt đẹp mà thôi? Liệu con đã lựa chọn điều tốt nhất, hoặc là những điều mang lại nguồn sống cho con và mọi người? Và liệu rằng con đã biết yêu thương nhiều hơn hôm qua? Xin Chúa tha thứ cho những lúc con chẳng chọn điều lành, và con quyết tâm mở lòng đón nhận Thần Khí Chúa ngự đến, để ngày mai con biết lựa chọn những điều quan trọng cho sự sống đời sau. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Become aware of the day’s events, gratefully recalling all of God’s gifts. Contemplate your decisions. Were you able to think through everything, sticking only with what is good? Did you choose the best, or that which gives life to you and others? Did you love more than yesterday? Ask forgiveness if your decision-making wasn’t good, and open yourself to the Spirit of God so that tomorrow, you may choose the things that matter in eternity. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao