Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-12-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 18/12/2021

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con đón nhận ngày mới này bằng việc lắng nghe một đoạn Lời Chúa: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.” (Mt 1,20). Trong thinh lặng, con suy ngẫm: Thánh cả Giu-se đón Mẹ Maria về nhà mà không chút toan tính… Ngài tin tưởng trái tim mình với lòng can đảm, dù chưa hiểu rõ mọi sự, ông vẫn đưa ra quyết định có lợi cho danh tiếng, phẩm giá và cuộc sống của Đức Maria. Và khi ông hoài nghi, Thiên Chúa đã giúp ông mở mang trực giác của mình (ĐGH Phanxicô). Con sẽ phản ứng như thế nào khi Cha yêu cầu con điều gì con phải trả giá? Con sẽ phán đoán như thế nào khi đối mặt với những điều làm con lo lắng? Lạy Cha, con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho các giáo lý viên. Xin Thánh Cả Giuse nâng đỡ chúng con. Lạy Cha chúng con….

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Receive this day listening to the word: “Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home. For it is through the holy Spirit that this child has been conceived in her” (Mt 1:20). Contemplate this in silence: Joseph welcomed Mary without conditions… He trusted in the courage of his own heart, even without having all the information, he made a decision in favor of the reputation, dignity, and life of Mary. And, in his doubt, God helped him to illuminate his sensibility (Pope Francis). How do oyu react when God asks you for something costly? What judgements do you make in the face of things that are unsettling to you? Offer up your day for catechists and ask Joseph’s help. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dừng lại đôi chút để suy ngẫm lời của ĐTC Phanxicô đòi hỏi nơi chúng ta: “Như Thiên Chúa đã nói với ông Giu-se, chúng ta phải lặp lại với chính mình rằng: ‘Đừng sợ!’ Chúng ta phải trút bỏ sự tức giận và thất vọng của mình và dành chỗ cho những thứ mà chúng ta chưa chọn lựa. Cho dù mọi thứ có chệch hướng hay không thể thay đổi được đi chăng nữa thì cũng không là vấn đề. Thiên Chúa có thể làm cho hoa nở giữa sỏi đá!” Đâu là hướng đi mà con muốn đưa ra cho chính mình? Niềm tin của thánh Giu-se không phải tự nhiên mà có được. Lạy Cha, xin cho các giáo lý viên biết làm chứng cho niềm tin này, và xin cho con biết dọn lòng mình để đón Chúa đến.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Stop for a moment to meditate. Pope Francis challenges us: As God told Joseph, so we must repeat to ourselves: ‘Do not be afraid!’ We have to let go of our anger and disappointment and make space for what we haven’t chosen, but it is there nonetheless. It doesn’t matter if everything appears to have taken a wrong turn and if some things are irreversible. God can make flowers bloom among rocks.” What direction do you want to give to your answers? Joseph’s trust did not appear out of thin air. Ask for his help to prepare your heart this Advent and help catechists to testify to this trust

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con lắng đọng tâm hồn và biết ơn một ngày dần trôi qua. Những gương mặt nào mà con đã gặp gỡ trong hôm nay? Liệu con đã mở lòng mình cho những cuộc gặp gỡ, hay có nỗi sợ nào đã khiến con khép lòng mình lại? Những cảm xúc nào đã đọng lại trong con khi đối mặt với những điều bất ngờ chợt đến? “Đời sống thiêng liêng của thánh Giu-se không chỉ cho chúng ta một cách giải thích những sự việc, mà đúng hơn là một cách chào đón. Sứ mạng mà Thiên Chúa giao phó cho mỗi người chúng ta khởi đi từ ‘cái tôi sợ hãi’ vốn là con người khép kín, đến ‘cái tôi được đổi mới’, là một người được tái khám phá” (ĐTC Phanxicô). Liệu rằng con có sẵn sàng để được Cha dẫn lối? Con viết xuống một giải pháp cụ thể cho ngày mai, và cầu xin ơn can đảm cùng lòng hiền hòa cho các giáo lý viên. Kính Mừng Maria…

        

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Quiet your heart and appreciate this day. Whose faces did you see throughout your day? Were you able to open yourself up to encounters, or did any fears cause you to be closed off? What feelings stay in your heart in the face of the the unexpected? “Joseph’s spiritual life does not show us a way of explaining things, but rather, a way of welcoming. The mission that God entrusts to each one of us goes from the ‘fearful me’ who is closed off to the ‘renewed me’ who is rediscovered” (Pope Francis). Are you ready to allow yourself to be led? Make a specific resolution for tomorrow and ask that catechists may be courageous and meek. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao