Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-01-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 07/01/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Chúa, con bắt đầu ngày mới trong sự hiệp nhất với Thánh Tâm Chúa. Con hít thở và cảm nhận sự hiện diện của Người. Con tạ ơn vì điều đó và mở tâm trí để lắng nghe lời Người. “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Mt 4,16). Ánh sáng của đức tin không xua tan đi mọi bóng tối của nhân loại, nhưng hơn thế, ánh sáng ấy như ngọn đèn, dẫn lối chúng ta bước đi trong đêm tối. Như vậy là đủ để ta cất bước! Đối với những ai đang chịu khổ đau, Thiên Chúa không đưa ra những lí luận để giải thích mọi sự, nhưng luôn đáp lại bằng một sự hiện diện cùng đồng hành với họ.” (ĐTC Phanxicô). Điều gì đang vang vọng trong con? Với tâm tình đó, con xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện theo ý ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Start your day united to the heart of Christ. Breathe in his presence; be grateful for it and open yourself up to listening. “The people who sit in darkness have seen a great light” (Mt. 4:17). “The light of faith does not dissipate all our shadows, but rather, it is like a lamp, guiding our steps in the night. This is enough to walk. To the one who sufers, God does not give a reasoning that explains everything, but He responds with a presence that accompanies” (Pope Francis). What resonates with you? Offer up your day for the monthly intention in light of this reflection. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dừng lại một chút và hướng về Đức Trinh Nữ Maria: “Lời Chúa được truyền đến Mẹ Maria và Mẹ đã đón nhận với trọn cả trái tim và con người của mình, để Ngôi Lời trở nên xác phàm qua Mẹ và được sinh ra như ánh sáng cho muôn người” (ĐTC Phanxicô). Đâu là nỗi sợ hãi và khiếp đảm trong con? Con có tìm đến Chúa Giê-su để Người xua tan đi những nỗi lo lắng và hoài nghi? Những ai đang cần con mang ánh sáng sự sống này đến với họ? Con xin tiếp tục ngày sống với những ý nguyện ấy trong tâm trí, hầu có thể mưu ích cho những ai đang chịu cảnh bách hại và phân biệt tôn giáo. Xin cho quyền lợi và phẩm giá của họ luôn được tôn trọng.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a few minutes for a break with the Virgin Mary: “The word of God was directed to Mary, and she welcomed it with all of her being and into her heart so that the word became flesh through her and was born as a light to all people” (Pope Francis). What are your fears and dismays? Do you go to Jesus so that he might dissipate your anxieties and uncertainties? Who needs you to pass on this enlivening light to them? Continue this day with this in mind so that you might help those who are suffering religious discrimination and persecution. May their rights and dignity be respected.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Khi ngày dần tắt, con tìm đến một nơi yên bình và cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Người ban cho con. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng để con biết phân biệt điều nào đến từ ánh sáng và điều nào đến từ bóng tối. Những hoàn cảnh nào đã khiến con buồn sầu, nản lòng, hay bực dọc? Với ai? Làm sao con lại cảm thấy như vậy đối với những người khác? Xin Chúa tha thứ cho những lúc con thoả hiệp với bóng tối mà không cho ánh sáng của Người chiếu tỏa nơi con và phản chiếu vào nơi con sống. Lạy Cha, con xin phó thác mình con trong tay Cha với lòng cậy trông, và con đưa ra một quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

As you go about concluding the day, search for a peaceful spot to gratefully make sense of the graces you received. Call upon the Spirit that helps you to separate what was of the light from what was from the darkness.What were the situations in which you experienced sadness, discouragement, or annoyance? With whom? How did you feel this way towards others? Ask forgiveness for the moments in which your shadow did not allow the light to arise in you and illuminate your surroundings. Abandon yourself to Him with trust and make a resolution for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao